Només el 24% de les empreses tenen universitaris en pràctiques

Les companyies valoren positivament les competències tecnològiques i digitals i la formació teòrica en l’àrea de coneixement però es mostren insatisfetes amb l'anglès

Joves universitaris | Cedida Joves universitaris | Cedida

Només el 24% de les empreses tenen estudiants universitaris en pràctiques. Així ho constata un estudi elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat a la Memòria Econòmica de Catalunya. La dada s’obté a partir d’una enquesta a més de 3.300 empreses catalanes per conèixer la percepció que tenen sobre la formació i competències dels graduats universitaris i per analitzar el tipus de relació que tenen amb les universitats. L'informe també indica que 14,2% de les empreses utilitza les borses de treball universitàries i només el 8% té convenis de col·laboració en projectes d’investigació. Així mateix, segons l'estudi, les competències millor valorades per l’empresa contractant són les tecnològiques i digitals i la formació teòrica en l’àrea de coneixement. També obtenen una bona valoració les habilitats comunicatives i d’expressió oral i escrita.

Amb una puntuació mitjana apareixen les competències interpersonals, com el treball en equip, el lideratge o la capacitat de negociació, i les competències cognitives, com ara la resolució de problemes, les habilitats numèriques, o el pensament crític. Per contra, les valoracions més negatives es refereixen al coneixement de la llengua anglesa, seguit per la formació pràctica o aplicada en l’àmbit de l’àrea de coneixement.

Segons l'estudi, del total d’empreses catalanes, el 26,8% col·labora amb les universitats, ja sigui a través de pràctiques, projectes d’innovació, utilització de les borses de treball, participació en la definició dels plans d’estudi o altres. En aquest cas, les diferències per dimensió i per sector són significatives. La col·laboració és més habitual en les empreses de més de 50 treballadors -gairebé el 43% hi col·laboren-, i en el sector de la indústria -on ho fan pràcticament el 40% de les empreses-. En canvi, en l’extrem contrari se situen les empreses petites, on només el 9% hi col·labora amb les universitats, i els sectors de la construcció i el comerç, amb percentatges del 20% i el 14%, respectivament.

El tipus de col·laboració més habitual entre les empreses i la universitat és la realització de pràctiques. Concretament, el 24% del total d’empreses catalanes acull estudiants universitaris en pràctiques. El 14,2% de les empreses utilitza les borses de treball universitàries i només el 8% té convenis de col·laboració en projectes d’investigació. 

El tipus de col·laboració menys habitual és la participació en el disseny dels plans d’estudis, una tasca reservada per a poques empreses i habitualment de gran dimensió. L'estudi conclou que les empreses de més dimensió són les que presenten uns percentatge de col·laboració més alts, però no tant com caldria. Per exemple, en les empreses de més de 50 treballadors, el 39% de les empreses té estudiants en pràctiques, i el 14% té convenis de col·laboració amb alguna universitat per investigació.

La Cambra de Barcelona ha formulat una desena de propostes per millorar la relació universitat-empresa. En aquest sentit i pel que fa a la demanda, la Cambra subratlla que cal motivar a les empreses perquè participin més activament en els programes de pràctiques i en els projectes de recerca i innovació, sobretot en les mitjanes i grans empreses on aquest "hauria de ser un dels objectius centrals en el seu compromís vers la societat".

Però, pel costat de l’oferta formativa universitària la Cambra considera que també "s’han de fer millores per adaptar-se millor a les necessitats del mercat laboral, entre altres, augmentar les vocacions tecnològiques, millorar el nivell d'anglès i reduir al màxim les diferències entre la qualitat de l'ocupació per àmbits formatius, fent una major publicitat dels resultats esperats, tant en termes de qualitat de l'ocupació com retributius".

Més informació
Nous graus universitaris per al curs 2018-2019
Les ciutats amb més graduats universitaris d'Europa
Damm busca joves talents entre els universitaris 
Avui et destaquem
El més llegit