Les empreses TIC creixen un 30% en cinc anys

El creixement del nombre d'assalariats en les companyies tecnològiques els últims deu anys és del 34,1% a la demarcació de Barcelona

Les empreses TIC creixen un 30% en cinc anys | iStock Les empreses TIC creixen un 30% en cinc anys | iStock

El pes del sector TIC a l’economia ha augmentat notablement i de forma sostinguda. En termes d’ocupació, el sector tecnològic concentra un 3,8% dels assalariats totals el 2018, un creixement considerable respecte al 3% que representava fa 10 anys. En l'última dècada, de fet, els assalariats del sector TIC han crescut un 34,1%, però és que els últims cinc anys, el teixit empresarial ha augmentat un 30%.

Més info: Catalunya genera el 24,5% d'ocupació en TIC a Espanya

A més, aquest teixit empresarial ja supera els 5.000 comptes de cotització (empreses), el que suposa un 2,7% del total de l’economia i un augment acumulat de més de 1.320 empreses des del 2008. Aquestes són algunes de les conclusions del monogràfic, Anàlisi territorial d’afiliacions i empreses al sector TIC, situació i recorregut del 2008 al 2018, elaborat per la Cambra de Barcelona i la Diputació de Barcelona, en el marc de l’Informe Territorial 2019. 

Quina és la situació actual del sector TIC?

El sector tecnològic registra 94.400 afiliacions i més de 5.000 empreses a la demarcació de Barcelona el 2018, un 6,7% i un 4,1% més que l’any anterior. Segons el tipus d’afiliació, es van registrar 81.492 assalariats (el 86,3% del total) i 12.908 autònoms (el 13,7%). Pel que fa a la dimensió empresarial del sector, cal destacar que les empreses compten amb una mitjana de 16 assalariats, xifra força superior als 11 llocs de treball de mitjana que s’obtenen si s’analitza el total d’empreses al conjunt de l’economia.

Per tal de conèixer el perfil les empreses TIC, l’estudi també mostra una classificació de les 25 principals empreses TIC a la demarcació de Barcelona en funció del personal ocupat. Segons la base de dades del Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI), només les tres primeres empreses concentren a més d’un terç del total de treballadors del sector. La majoria d’empreses realitzen activitats de consultoria informàtica o ofereixen altres serveis vinculats a les TIC, i es troben ubicades al Barcelonès (el 72% del total). 

Els assalariats creixen fins a un 48% durant la recuperació econòmica

El nombre d’assalariats al sector TIC ha crescut un 34,1% acumulat durant l’última dècada, període 2008-2018, com s'apunta en el primer paràgraf. Un canvi que s’accentua substancialment si s’analitza exclusivament el període de recuperació de l’economia, fins a un 48% acumulat del 2013 al 2018. Amb una perspectiva temporal de 10 anys es pot observar com el pes del sector en l’ocupació total de l’economia s’ha mantingut força estable els primers anys i augmenta considerablement a partir del 2013. El 2008 tenia un pes del 3% i ha incrementat en vuit dècimes fins al 3,8% el 2018.

Només registra un descens d’una dècima el 2009 (2,9%). En el cas dels assalariats TIC en el sector serveis, el comportament és idèntic, però amb pesos superiors (3,7% el 2008 i 4,5% el 2018). En canvi, les activitats TIC al sector industrial han patit un descens pronunciat durant la crisis. Amb un pes dels assalariats de l’1,9% el 2008, aquest va decréixer set dècimes fins a un mínim de l’1,2% el 2014. Durant la fase de recuperació i fins al 2018, el pes s’ha situat en l’1,3%. 

Quin valor té el sector TIC pel territori, l’economia i la societat?

Del sector de les TIC se’n deriven nombroses externalitats positives: crea llocs de treball altament qualificats i remunerats per sobre de la mitjana, atrau empreses d’altres sectors per subministrar serveis especialitzats, capta talent i augmenta la productivitat de l’economia, per exemple. Així mateix, quan les TIC s’implementen en altres activitats també fan augmentar la seva productivitat i la competitivitat del territori on s’ubiquen. Per tot això, es considera que les TIC serà un sector estratègic del desenvolupament futur i que tindran un paper clau per assolir els objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible.

Més informació
Catalunya compta amb 15.077 empreses TIC
Com atraure el talent TIC?
El català a les TIC, en 7 claus
Avui et destaquem
El més llegit