Equips Intergeneracionals: Un problema o un gran avantatge?

Cada generació aporta els seus valors, coneixements, habilitats i circumstàncies i això suma a l'equip

Convertir el tàndem en equip és imprescindible pel benestar | iStock Convertir el tàndem en equip és imprescindible pel benestar | iStock

La gestió de la diversitat en les organitzacions és un factor clau i estratègic per la competitivitat tant en l’àmbit intern com extern. Diversos estudis destaquen que les empreses amb major índex de diversitat i inclusió són un 70% més exitoses als nous mercats.

De fet, quan parlem d’equips intergeneracionals fem referència a un dels majors reptes per a la gestió de persones dins les organitzacions. La convivència i la inclusió són aspectes fonamentals, sobretot si tenim en compte que la gran majoria d’empreses acullen fins a quatre generacions.

Un dels obstacles per la gestió de la diversitat són els estereotips que ens permeten descatalogar fàcilment a diferents grups. Per exemple, si destaquem l’edat, segur que heu sentit alguna vegada que “els millenials no estan compromesos” o “els que tenen més edat no saben o no volen adaptar-se a altres formes de treballar i no s’adapten a les noves tecnologies”, o “els anys d’experiència tenen més pes en un lloc de lideratge”.

Per sort, cada cop hi ha més estudis que trenquen amb aquesta tendència i aposten per la diversitat en tots els seus aspectes, regenerant-se cap a una visió més positiva, sobretot si tractem aspectes diferencials per potenciar els vincles i millorar la cohesió. Com podem arribar a enfortir i consolidar aquests vincles? Per trobar respostes, primer hem de plantejar la gran pregunta: Com gestionar equips intergeneracionals per tal que aportin el màxim valor?

Per generar una visió global sobre la gestió del talent intergeneracional, hem d’analitzar i diagnosticar aquells factors que tenen un impacte sobre la gestió del “talent” i la “diversitat generacional”. D’aquesta manera podem identificar i conèixer les competències de cada generació, els seus valors, coneixements, habilitats i circumstàncies en les que s’han desenvolupat. Identificar aquests elements principals de cada generació ens permet determinar què ens poden aportar i en quina mesura. D’aquesta manera podem avaluar les eines de les que disposem com a organització per adaptar els nostres processos de gestió del talent en la direcció correcta.

És important dotar-nos d’eines que permetin als nostres managers treballar en la direcció correcta i alinear-nos per gestionar el “talent generacional” com a factor d’èxit

Exposem dos conceptes importants: “Talent” i “Diversitat generacional”. Tots dos conceptes engloben el know how de les empreses, però necessiten disposar d’eines que ens permetin que la transferència de coneixement sigui efectiva. Així, buscarem destacar el valor diferencial i a la vegada atraure i gestionar les noves generacions, que seran els impulsors del canvi.

Un equip intergeneracional s’ubica en l’objectiu comú, convertir el tàndem en equip és imprescindible pel benestar i major convivència amb una comunicació bidireccional i horitzontalitat en la relació. Per arribar a aquesta fase és vital dotar als mànagers d’eines i implantar models de lideratge inclusiu. Aquest ha de destacar per la seva flexibilitat adaptativa en funció dels nostres stakeholders i les necessitats de la nostra organització.

I un dels trets destacables que cal incorporar en la nostra cultura corporativa és fomentar i integrar aspectes com la solidaritat intergeneracional com a valor dins de la nostra empresa. Això ens permet centrar-nos en el valor que ens aporta cada generació, implantant un model cooperatiu per evolucionar cap a un model d’organització més saludable.

Més informació
Les empreses creuen realment en el talent?
És possible fer un bon 'onboarding' a distància?
Buscar talent: un hàbit que no hem de perdre mai
Honestedat radical: una arma de doble fil
Avui et destaquem
El més llegit