Gent d'acció i revisió mèdica

La família empresària ha de ser capaç d'analitzar la seva empresa i família per identificar les seves fortaleses i àrees de millora

Il·lustració sobre el diagnòstic extreta del llibre 'Empresa Familiar con Humor' | JL Martín Il·lustració sobre el diagnòstic extreta del llibre 'Empresa Familiar con Humor' | JL Martín

Igual que cal prendre decisions operatives del negoci adequades, la família empresària ha de ser capaç d'analitzar la seva empresa i família per identificar les seves fortaleses i àrees de millora. El diagnòstic ajuda a localitzar als dimonis, i a comprovar que s'han eradicat.

Els empresaris són gent d'acció, i poden creure que coneixen l'empresa, el sector i la família millor que ningú. Moltes vegades un esforç i intuïció inigualables els ha fet arribar fins a on estan. Igual que els metges i els bombers, els empresaris en una situació de crisi han d'actuar amb rapidesa i encert; però les pressions, en termes de temporalitat, no solen ser les mateixes. Cal evitar les actuacions de bomber-piròman. Cal reflexionar abans d'actuar, sense caure en la "paràlisi per anàlisi". Els metges juguen amb vides humanes, en ocasions amb decisions del tipus de "a vida o mort". Les famílies empresàries no tant, però poden aprendre molt quant a protocols d'actuació, sense perdre necessàriament la intuïció per aprofitar les oportunitats en un futur disruptiu.

A les famílies empresàries els convé sotmetre's a una revisió mèdica periòdica de les seves fortaleses i àrees de millores. És molt temptador evitar una anàlisi que pot portar a prendre decisions que ens confrontin amb éssers estimats. O un cop fet l'anàlisi no afrontar la qüestió. És possible sobreviure d'aquesta forma a curt i fins i tot a mig termini; però a llarg termini és molt difícil. I la vocació de la família empresària és a llarg termini.

El diagnòstic serveix per conèixer, avaluar i analitzar tot el que afecta a l'empresa i a la família propietària. Està bé efectuar la revisió mèdica quan les coses van aparentment bé, per avançar-nos al futur sense pressions temporals o d'un altre tipus. El diagnòstic potser només indica símptomes, cal detectar les causes últimes; i, si escau, actuar sobre elles. Ha de portar a establir un pla de treball en funció d'uns objectius estratègics de la família empresària. Ha d'ajudar-nos a establir el port de partida (on estem) i el d'arribada (on volem anar), a saber quines són les fortaleses i les àrees de millora; a saber en quines temptacions hem caigut i quines hem d'evitar.

Il·lustració i text extrets del llibre Empresa Familiar amb Humor, editorial Profit, de JL Martin i Jordi Tarragona. Drets d'autor cedits a Manos Unides.

Més informació
El dimoni OCAIDIS (no és l'Agència Tributària)
La successió
Carinsa, no Càritas
Avui et destaquem
El més llegit