La gestió de l'ERO impacta en el benefici d'Ibercaja

L'entitat financera guanya 80,7 milions d'euros fins al tercer trimestre, un 26,5% menys per la despesa dels acomiadaments

La seu d'Ibercaja La seu d'Ibercaja

Ibercaja ha obtingut un benefici net de 80,7 milions d'euros fins al tercer trimestre, un 26,5% menys que els guanys registrats en el mateix període de l'any passat. L'entitat explica que els resultats dels primers nou mesos de l'any estan condicionats per l'impacte de la despesa extraordinària de 71,6 milions d'euros que es van destinar al maig passat a cobrir l'expedient de regulació d'ocupació acordat amb els representants dels treballadors.

Sense aquesta despesa extraordinària, el resultat final s'hagués situat en 132,1 milions d'euros, amb un increment del 20,4% en relació amb el 2016. El marge d'interessos, que mesura l'activitat ordinària de l'entitat, ha aportat 418,2 milions d'euros, el 2,1% menys que fa un any en un entorn de tipus d'interès ''de mínims històrics'', assegura.

El recursos de clients gestionats a 30 de setembre es van situar en 55.969 milions d'euros, un 3,8% més que al setembre del 2016. 

El recursos fora de balanç, com fons d'inversió, plans de pensions i assegurances, han sumat recursos per valor de 25.181 milions d'euros, l'11,9% més.

La cartera d'inversió creditícia ha tancat el setembre amb 33.520 milions d'euros, amb una reducció de l'1,8% en relació amb l'any passat, un fet que s'explica perquè la producció de nou crèdit, que creix un 4,1%, encara no és capaç de neutralitzar les amortitzacions de crèdits vells per part d'un clients, empreses i famílies, que segueixen mantenint l'esforç de despalanquejament.

Les àrees de Madrid i l'arc mediterrani, País Valencià i Catalunya, segueixen concentrant gran part del nou crèdit concedit per l'entitat, aglutinant el 51% de l'esforç inversor del banc aragonès.

El volum de riscos dubtosos ha disminuït un 13,8% des del tancament del 2016 i la ràtio de morositat ha baixat fins el 7,9%.

Aquesta millora de la cartera de dubtosos ha fet que les dotacions a provisions fins al setembre hagin absorbit 98 milions d'euros, amb una reducció de 65,8% en relació amb al setembre de l'any passat.

La ràtio de solvència en termes de CET 1 fully loaded s'ha situat al 30 de setembre en 10,6%, 48 punts bàsics menys que el tancament del 2016. 

Més informació
Els beneficis d’Ibercaja cauen un 42,3% per l’impacte de l’ERO
Quan la tecnologia no ho és tot
Com el turisme ha modificat la indústria de Girona?
Avui et destaquem
El més llegit