L'aportació del BPI dispara els beneficis de CaixaBank fins el 18,8%

L'enitat financera guanya 1.768,8 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any i incrementa el total d'ingressos en un 6,3%

Els ingressos core del negoci,augmenten un 4,5% | Europa Press Els ingressos core del negoci,augmenten un 4,5% | Europa Press

CaixaBank ha registrat un benefici atribuït en els nou primers mesos d'aquest 2018 de 1.768,8 milions d'euros, el que suposa un 18,8% més respecte al mateix període de l'any passat gràcies a la major aportació del banc portuguès BPI, la fortalesa dels ingressos, la reducció de les dotacions i la contenció de costos, segons han informat en un comunicat.

L'entitat financera presidida per Jordi Gual ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els ingressos core del negoci, com són el marge d'interessos, les comissions, els ingressos del negoci d'assegurances, la posada en equivalència de SegurCaixa Adeslas i les participacions de BPI Bancaseguros, augmenten un 4,5%, i el total dels ingressos un 6,3%.

En concret, la contribució de BPI ascendeix a 168 milions, enfront dels 59 milions en els nou primers mesos de 2017, i si es té en compte l'aportació de les participades de BPI, la contribució total del banc portuguès ascendeix a 399 milions.

Més info: CaixaBank compra un altre 8,4% del BPI

La rendibilitat de CaixaBank (ROTE) millora fins al 9,4% -en línia amb l'objectiu del Pla Estratègic per 2018 del 9%-11%-, mentre que el ROTE recurrent del negoci bancari i assegurador aconsegueix el 12,2%, amb un resultat de 1.913 milions.

El marge d'interessos de l'entitat, el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, ascendeix a 3.671 milions, un 3,4% més, i els ingressos per comissions aconsegueixen els 1.938 milions, un 3,8% més. Pel que fa a la solvència, el grup aconsegueix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de el 11,4% a 30 de setembre, en línia amb el rang fixat en el Pla Estratègic 2015-2018 (11%-12%).

Actius financers

Les participades han realitzat una contribució a CaixaBank de 69 milions, una xifra que inclou el resultat negatiu de 453 milions derivat de la venda de la participació d'un 9,36% que el grup tenia a Repsol -a 30 de setembre, aquesta participació se situa en el 4,59%-.

Els ingressos del total de la cartera de participades se situen en 847 milions, la qual cosa inclou els ingressos per dividends, principalment Telefónica, i els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació, com Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, BFA i Repsol -sense l'impacte de la venda de la participació-.

Més info: CaixaBank es ven la seva part de Repsol

Sobre les dotacions per insolvències, les pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres provisions cauen un 74,1%, fins als 377 milions, i aquí es recullen les pèrdues per deteriorament d'actius financers, que disminueixen fins als 50 milions d'euros, un 92,5% menys. També agrupa les altres dotacions a provisions, que cauen un 58,9%, fins als 327 milions, i en el segon trimestre, derivat de l'operació de recompra de Servihabitat, es va registrar una provisió de 152 milions.

La ràtio de morositat es redueix fins al 5,1%, i els saldos dubtosos descendeixen fins als 12.116 milions després de la gestió activa, que inclou la venda de carteres, mentre que la ràtio de cobertura augmenta fins al 54%.

Impacte neutre

L'entitat preveu que la venda de Servihabitat a una companyia de nova creació propietat en un 80% de Lone Star i en un 20% de CaixaBank tindrà un impacte neutre en el compte de resultats, i el valor net comptable estimat de la cartera d'actius immobiliaris disponibles per a la venda a 30 de setembre de 2018, excloent els immobles inclosos en aquesta operació, ascendeix a 608 milions.

El total de vendes d'immobles en 2018 aconsegueix els 1.572 milions, un 50% més, i la cartera de lloguer se situa en 2.763 milions d'euros nets de provisions.

Mentrestant, el crèdit brut a la clientela se situa en 223.465 milions i es manté estable (-0,2% l'any) i destaca l'impuls del crèdit al consum a Espanya (+4,2% en el trimestre i +15,3% l'any), i el finançament a empreses, que augmenta un 1,8% en el trimestre (+2,7% l'any).

Els recursos de clients creixen fins als 363.621 milions a tancament de setembre de 2018, +4,1% (14.163 milions), amb un augment del 4,5% dels recursos en balanç. Els actius sota gestió augmenten fins als 99.338 milions i destaca l'increment del patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs, fins als 68.912 milions (+0,9% en el trimestre), principalment per noves subscripcions.

Més informació
El benefici de CaixaBank es dispara fins als 1.298 MEUR
Aznar Jr. ja controla el negoci immobiliari del BBVA, Santander, Sabadell i Bankia
Avui et destaquem
El més llegit