Sense conflicte no hi ha progrés

Els conflictes són inevitables en tota relació, la qüestió és com es converteixen en positius

Il·lustració del llibre 'Empresa Familiar amb Humor' | Cedida Il·lustració del llibre 'Empresa Familiar amb Humor' | Cedida

La majoria de les empreses familiars no tenen conflictes en aquest moment, però hi ha alguna empresa o família que mai hagi tingut algun tipus de conflicte en algun moment? Sense conflicte no hi ha progrés, la qüestió és la seva intensitat i durada. Atès que en la família els vincles afectius són més forts, els conflictes poden ser més sagnants que en les empreses no familiars; però, d'altra banda poden perdonar-se coses que no es perdonarien fora de la família.

A més, els conflictes familiars es poden ampliar a causa que la relació és més intensa en profunditat i durada, en dos sentits: la relació contínua fora de l'empresa i al fet que els familiars tenen més difícil deixar el treball o la propietat en una empresa familiar que en una empresa no familiar. Diuen que "la millor forma d'evitar que hi hagi conflictes entre socis és que el seu nombre sigui imparell i inferior a tres". També diuen que, "si dues persones estan d'acord en tot i sempre, una sobra". I finalment, que dos no es barallen si un no vol. Els conflictes són inevitables en tota relació, la qüestió és com es converteixen en positius.

Els conflictes són inevitables en tota relació, la qüestió és com es converteixen en positius

La major part dels conflictes són deguts a diferències d'informació o percepció. En els conflictes familiars la història de la relació pot ser clau per a la seva comprensió i solució. Amb molta facilitat es reproduiran els conflictes de la infància; la gelosia poden ser inevitables. Moltes vegades davant d'un conflicte en l'empresa familiar el que hi ha realment és un conflicte familiar que s'està substanciant en el terreny empresarial. Fins i tot sense que les parts se n'adonin. És important assumir-los. I per solucionar-ho potser el que es necessita no és assessor empresarial, sinó conductual.

El conflicte sol ser a causa d'una diferent percepció (recordem la diferència grafica entre 6 9), que genera diferents expectatives. Pot tenir el seu origen en una asimetria de la informació. La millor acció davant dels conflictes és la prevenció, no tant per eliminar totalment la seva aparició com per reduir la seva virulència i ser àgils en la seva resolució. I la millor forma de prevenció és la comunicació sincera.

Il·lustració i text extrets del lliuro "Empresa Familiar amb Humor", editorial Profit, de JL Martin i Jordi Tarragona. Drets d'autor cedits a Mans Unides.

Més informació
Missió fer pinya familiar
Comunicar és escoltar i comprendre
Avui et destaquem
El més llegit