Consum digital: podcàsting i difusió web

Un dels sistemes més habituals en el consum digital és el podcàsting, que fa referència a la tècnica per a crear i difondre arxius de so i de vídeo per Internet

La importància del català a l'empresa | Termcat La importància del català a l'empresa | Termcat

El consum de continguts digitals, tant per motius professionals com per interès particular en el lleure i les relacions socials, pren múltiples formes, que també s’adapten i es transformen al ritme accelerat que la tecnologia imposa.

Un dels sistemes més habituals és el podcàsting, i fa referència a la tècnica per a crear i difondre arxius de so i de vídeo per Internet que permet que l'usuari pugui descarregar al seu ordinador i escoltar-los o veure'ls quan vulgui. El fitxer de so o de vídeo destinat a la difusió s’anomena podcast

Tant 'podcast' com 'podcàsting' són dos manlleus de l'anglès (podcast, podcasting) i en el cas de 'podcàsting’ s’ha adaptat gràficament amb un accent; han estat normalitzats en català i estan formats, segons la majoria de fonts, per acronímia a partir de 'iPod' (nom comercial d'un model de reproductor d'MP3 de la marca Apple) i broadcasting (que significa 'radiodifusió').

La difusió web està basada en la tecnologia de tramesa automàtica i la informació consisteix generalment en presentacions, programes de ràdio o de televisió i altres continguts multimèdia

Una tècnica relacionada és la difusió web (en anglès, webcasting); en aquest cas, s’aplica a la difusió per internet d'informació seleccionada prèviament per un servidor o pel propietari del contingut i distribuïda, sense que l'hagin de sol·licitar, als usuaris que es connecten a un canal web per visualitzar-la o escoltar-la en temps real. La difusió web està basada en la tecnologia de tramesa automàtica i la informació consisteix generalment en presentacions, programes de ràdio o de televisió i altres continguts multimèdia, com ara cursos i vídeos produïts per youtubers i influenciadors, i es pot demanar posteriorment en diferit.

En aquest cas, l’alternativa catalana és un calc format a partir del substantiu 'difusió', que tradueix el truncament -casting, i el substantiu en aposició 'web', que aporta el significat de 'relatiu a la World Wide Web'.  S'arrenglera amb moltes altres paraules catalanes que eviten la creació de la forma prefixada web-, usual en anglès: accés web, aplicació web, càmera web, disseny web, pàgina web, seminari web, servidor web, etc.

Podeu consultar aquests termes al Cercaterm.

Més informació
Què és un taller de fabricació digital i qui són els faedors?
Quines diferències hi ha entre la realitat virtual i la realitat augmentada?
Avui et destaquem
El més llegit