Infodèmia: l’epidèmia informativa

La infodèmia és conseqüència de l'allau constant de rumors, informació inexacta i la sobrecàrrega de notícies sobre una malaltia o un problema de salut pública

El terme infodèmia s'ha propagat pels mitjans de comunicació a la mateixa velocitat que el coronavirus | Cedida El terme infodèmia s'ha propagat pels mitjans de comunicació a la mateixa velocitat que el coronavirus | Cedida

Les notícies a l’entorn de l’epidèmia declarada a Wuhan (Xina) ocupen bona part de l’actualitat informativa d’aquestes darreres setmanes. En l’entorn estrictament sanitari, parlem de epidèmia per a fer referència a l’aparició, en una comunitat o una àrea geogràfica més gran, durant un període de temps concret, d’un nombre inesperat de casos d'una malaltia, que excedeixen clarament els valors habituals.

En aquest apunt, però, ens volem fixar en un altra mena d’epidèmia associada a l’àmbit de la comunicació. Ens referim a la infodèmia, que s’origina com a conseqüència de l’allau constant de rumors, la informació inexacta i la sobrecàrrega de notícies sovint enganyoses que es difonen sobre una malaltia o un problema de salut pública, paral·lelament a la seva propagació o evolució.

La infodèmia és la informació inexacta i la sobrecàrrega de notícies sovint enganyoses que es difonen sobre una malaltia

La denominació infodèmia s'ha popularitzat en els mitjans de comunicació de masses i les xarxes socials arran de la referència feta per l'Organització Mundial de la Salut a l'entorn del soroll mediàtic sobre el coronavirus SARS-CoV-2 i la propagació de la COVID-19. La cancel·lació del MWC 2020 a Barcelona també ha reforçat l’ús d’aquest terme.

Des del punt de vista lingüístic, es tracta d’una formació creada a partir de la truncació de info(rmació) i (epi)dèmia. La denominació resultant, infodèmia, té com a components la forma prefixada info-, que indica relació amb la informació, i la forma sufixada -dèmia, del mot grec dē͂mos, que significa ‘poble’. Es tracta d’un model de formació paral·lel a infoxicació, creat amb info(rmació) i (into)xicació, que en l’àmbit de la comunicació designa l’excés d’informació que provoca en el receptor una incapacitat per a comprendre-la i assimilar-la.

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre la terminologia relacionada amb el coronavirus que ha originat aquesta infodèmia actual, podeu consultar l’apunt A l’entorn del coronavirus.

Més informació
Hi havia una vegada un 'storytelling' que es va convertir en un relat de marca
La Internet segura
L’ecologització: un repte col·lectiu
Avui et destaquem
El més llegit