Sabeu en què es diferencia un emoji d’un kaomoji?

Una emoticona és una icona que es fa servir en els serveis de correu electrònic i missatgeria per internet i en les xarxes socials per a expressar emocions i sensacions

Els tipus d'emoticones tenen noms diferents Els tipus d'emoticones tenen noms diferents

Tots sabem que una emoticona és una icona que es fa servir en els serveis de correu electrònic i missatgeria per internet i en les xarxes socials per a expressar emocions i sensacions. Es tracta d’un terme català recollit en el diccionari normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans, que correspon al castellà emoticono i a l’anglès emoticon.

Anys enrere, quan internet es basava fonamentalment en el text, les emoticones eren símbols gràfics formats a partir de caràcters alfanumèrics del codi internacional ASCII que permetien representar un rostre humà amb una determinada expressió i que s’utilitzaven en els missatges de correu electrònic i els xats per a transmetre estats d’ànim. (per exemple, ;-D, que s'ha d'interpretar com una cara que pica l'ullet i riu amb la boca ben oberta)

Amb el temps, però, aquelles emoticones basades en caràcters ASCII han anat evolucionant cap a imatges integrades en l’estàndard d’Unicode, fet que resulta molt útil en la transmissió d’informació. Aquesta evolució ha comportat l’actualització del concepte d’emoticona i la incorporació de nous termes referents als diferents tipus d’emoticona existents com són les emoticones gràfiques o emojis, les emoticones textuals i els kaomojis.

Una emoticona gràfica o emoji (en castellà, emoji o emoticono gráfico; en anglès, emoji, graphic emoticon o graphical emoticon) és una emoticona en format d’imatge. Cadascuna d’aquestes emoticones gràfiques disposa d’un codi específic en l’estàndard Unicode i compta com un sol caràcter en l’escriptura.

Una emoticona textual (en castellà, emoticono textual i emoticono tipográfico; en anglès, text emoticon, text smiley i textual emoticon) és una emoticona constituïda per una successió breu de caràcters.

Als països occidentals les emoticones textuals es componen, tradicionalment, amb caràcters ASCII i es llegeixen segons una orientació horitzontal. Són exemples d’emoticones textuals constituïdes amb caràcters ASCI :-), que significa 'estic content', o :-(, que significa 'estic trist'.

Finalment, un kaomoji (en castellà, kaomoji o verticono; en anglès, kaomoji) designa un tipus concret d'emoticona textual, d’origen japonès, constituïda amb caràcters Unicode, que es llegeixen segons una orientació vertical. Són exemples d’emojis (^_^), que significa 'estic content' o (⌣_⌣”), que significa 'estic trist'.

Podeu consultar les fitxes d’aquests termes normalitzat en català al Cercaterm.

Els tipus d'emoticones tenen noms diferents

Més informació
Com n’hem de dir: intraprenedoria o intraemprenedoria?
Podem escalar i desescalar els conflictes?
Són adequats els termes turistificació o turistització?
Avui et destaquem
El més llegit