La seguretat de les dades

Les formes 'securització' o 'segurització' són calcs innecessaris de l'anglès, quan el terme en català és 'protecció de dades'

En català, la forma anglesa securisation és protecció de dades | iStock En català, la forma anglesa securisation és protecció de dades | iStock

Les formes securització o segurització no es consideren adequades perquè són calcs innecessaris adaptats al català a partir de l’anglès securisation.

En català, el terme adequat corresponent és simplement protecció de dadesque es refereix al conjunt de mètodes i tècniques destinats a millorar la seguretat de les dades transmeses, per a evitar que es perdin o es deteriorin accidentalment o intencionadament, o que persones no autoritzades puguin accedir-hi o manipular-les. El terme és d’ús habitual en l’àmbit de la ciberseguretat, el comerç electrònic o l’administració electrònica.

Molts cops s'utilitzen els verbs 'securitzar' i 'seguritzar' en lloc de protegir dades

A banda del substantiu, sovint s’utilitzen també els verbs, securitzar i seguritzar, en lloc de protegir (dades, comptes, etc.); o els adjectius securitzat i seguritzat, a partir dels participis dels verbs. Per exemple, un usuari securitzat ha de ser un usuari protegit o un usuari amb dades protegides. I també es detecta un abús d’aquestes formes en altres contextos com ara vidre securitzat en lloc de dir simplement vidre de seguretat, o pagament securitzat per al que hauria de ser pagament segur.

Més informació
Ens cal la ‘learnability’?
Cultura àgil per a entorns canviants
És disruptiva la paraula disrupció?
Avui et destaquem
El més llegit