Els autònoms mostren més dificultats per mantenir la seva activitat
Els autònoms mostren més dificultats per mantenir la seva activitat

Les claus de la nova Llei d’Autònoms

Quins són els avantatges fiscals, laborals i de seguretat social de la nova Llei que afecta 2,3 milions de persones?

El passat 29 de març es va aprovar per unanimitat al Congrés dels Diputats el text de la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, pendent encara de ser tramitada al Senat i que podria entrar en vigor aquest 2017. La normativa inclou mesures que tenen com a objectiu promoure l’activitat i supervivència dels autònoms, un col·lectiu constituït actualment per 2,3 milions de persones.

A diferència dels treballadors assalariats, els autònoms mostren més dificultats per mantenir la seva activitat, principalment a causa de les càrregues administratives que comporta estar donat d’alta al règim d’autònoms. En aquest sentit, la nova llei presenta un paquet de mesures que oferiran a aquest col·lectiu una major flexibilitat per cotitzar a la seguretat social, així com un augment de les bonificacions i deduccions, i que preveuen tenir un impacte positiu en la seva butxaca. Aquestes són les mesures més destacades de la nova llei d’autònoms:

Mesures per facilitar la cotització a la seguretat social i reduir les càrregues administratives dels autònoms

Ampliació de la tarifa plana d’autònoms. Una de les mesures estrella de la nova llei d’autònoms és l’ampliació de la ja coneguda tarifa plana de 50 euros fins a un any, en comptes de 6 mesos com fins ara. Forma part de les mesures per incentivar el treball autònom i reduir l’impacte de la quota.

Possibilitat de reenganxar la tarifa plana després de dos anys. Una altra novetat important és la possibilitat d’optar de nou a la tarifa plana dos anys després d’haver finalitzat l’activitat. Abans només era possible accedir per segon cop a la tarifa si havien passat 5 anys de baixa al règim d’autònoms, amb aquest canvi s’escurça el període que ha de transcórrer per poder tornar a beneficiar-se de la tarifa plana.

Més flexibilitat en les altes i baixes al RETA. Els autònoms podran donar-se d’alta i de baixa al règim d’autònoms fins a tres cops en un any, començant a pagar a la Seguretat Social a partir del dia que comença la seva activitat i no des del primer dia del mes, com fins ara.

Es podrà canviar la base de cotització fins a quatre cops l’any. Els autònoms també podran canviar fins a quatre cops durant l’any la seva base de cotització. Aquesta mesura permetrà que els pagaments a la Seguretat Social s’adaptin millor als ingressos dels autònoms, que fins ara només podien canviar la base de cotització fins a dos cops l’any.

Reducció dels recàrrecs per pagament fora de termini. Amb la nova llei, es redueixen els recàrrecs en el pagament fora de termini de les quotes a la Seguretat Social, passant del 20% al 10% en el primer mes, suposant un alleujament econòmic pels autònoms.

Es retorna l’excés de cotitzacions dels treballadors en pluriactiactivitat. Els treballadors en règim de pluriactivitat, és a dir, aquells que compaginen el treball autònom amb el treball per compte aliè, tindran dret al 50% del reintegrament de l’excés de les cotitzacions.

La base mínima de cotització dels autònoms societaris ja no es vincula al salari mínim. La base mínima de cotització dels autònoms societaris, és a dir, aquells que hagin tingut a càrrec seu un nombre de 10 o més treballadors, deixarà d’estar vinculada al salari mínim interprofessional. Amb aquest canvi, la quota d’autònoms d’aquest règim especial quedarà determinada per a l’exercici següent en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Mesures socials i de conciliació

Tarifa plana durant un any per conciliar la maternitat. Les dones en règim d’autònoms que es reincorporin a la seva activitat després de la baixa per maternitat, podran gaudir d’una tarifa plana de 50 euros durant els dotze mesos immediatament posteriors a la data d’incorporació.  

Compatibilitat del 100% de la pensió de jubilació amb el treball autònom. Fins ara, només era possible compatibilitzar el 50% de la pensió amb el treball autònom. Amb la nova llei, es permet compatibilitzar el treball per compte aliè amb la totalitat la pensió de jubilació.

Bonificació del 100% de la quota d’autònoms per tenir a càrrec menors de 12 anys o familiars amb dependència. Els treballadors autònoms tenen dret a una bonificació del 100% de la quota d’autònoms durant un any per contingències comuns si tenen a càrrec menors de 12 anys, o bé familiars amb situació acreditada de dependència o discapacitat (paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%).  

Beneficis per als autònoms amb discapacitat. Els emprenedors amb alguna discapacitat tindran reduccions i bonificacions a les quotes de la Seguretat Social. A més a més, la nova llei també facilitarà la contractació dels fills amb discapacitat dels autònoms.

Bonificacions en la contractació de familiars. Aquells autònoms que contractin de forma indefinida a familiars tindran un 100% de bonificació en les cotitzacions a la Seguretat Social: l’única condició és que no s’hagin realitzat acomiadaments de forma improcedent o per un expedient de regulació d’ocupació en els dotze mesos anteriors a la contractació.

Deduccions en despeses corrents

Deducció d’un 30% en els subministres. Els autònoms podran deduir-se un 30% de les despeses de subministres, com aigua, la llum i telefonia, sempre que es treballi des de casa. La nova llei determina una regla per calcular-ho: el percentatge deduïble serà resultat d’aplicar de la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat i la superfície total.

Deduccions per dietes diàries vinculades a l’activitat. Els autònoms podran deduir-se fins a 26,67 euros diaris en dietes, però sempre que ho facin de forma telemàtica i en establiments d’hostaleria i restauració. En cas dels autònoms que treballin des de l’estranger, la despesa màxima deduïble en dietes serà de fins a 40,08 euros.

Accés a formació i reconeixements

Reconeixement de l’accident in-itenere. Per primer cop es reconeixen les cobertures per accident in-itenere, és a dir, els accidents que es produeixen en els desplaçaments al lloc de treball.

Millora en la formació dels autònoms. Els autònoms podran accedir a una formació adaptada a les seves necessitats. A més a més, les organitzacions sindicals també podran realitzar programes d’informació als autònoms en matèria de riscos laborals amb la finalitat de reduir els accidents laborals i la prevenció de malalties professionals.

Major reconeixement a les organitzacions d’autònoms. Aquelles organitzacions d’autònoms que acreditin ser les més representatives en l’àmbit del treball autònom seran reconegudes d’utilitat pública.

 

Més informació
Els autònoms treuen el cap
Per l'autònom sempre és dilluns
Catalunya triga 155 dies a pagar els autònoms
Avui et destaquem
El més llegit