Les empreses, el pilar d’un ecosistema robust

Catalunya es posiciona com una regió innovadora, amb un ecosistema sòlid que té un rol fonamental en la recerca industrial i empresarial

Vista aèria del BSC-Repsol Building | EP Vista aèria del BSC-Repsol Building | EP

Aprofitant la publicació de l'Informe de l’Estat de la Ciència a Catalunya del 2023 de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, en què he tingut l’honor de participar com autora del nou capítol dedicat a la recerca empresarial, m’agradaria aprofundir en el que es desprèn de l'informe relatiu al rol imprescindible que juga la recerca industrial i la innovació empresarial a Catalunya

I per això vull fer servir la metàfora de l'ecosistema robust com allò que aspirem que sigui l’ecosistema de recerca i innovació a Catalunya. I que entenem com a ecosistema robust? Aquell que es construeix per poder resistir pertorbacions mantenint les seves funcions. Imaginem una estructura d’una torre construïda amb cubs, podem considerar que és robusta en la mesura que pateix pertorbacions i té la capacitat de tornar al seu equilibri original. Normalment, es mesura amb la velocitat amb què torna a la seva forma original. Com més robust és l’ecosistema més ràpid torna a aquesta forma original, la lentitud és sinònim de fragilitat. De fet, si aquesta ja no tornés a la forma original, ja no es podria ni considerar ecosistema com a tal.

Com més robust és l’ecosistema més ràpid torna a aquesta forma original, la lentitud és sinònim de fragilitat

Doncs bé, aquesta metàfora em serveix per explicar el grau de solidesa del nostre ecosistema i el rol fonamental que juga la recerca industrial i empresarial per evitar els embats i les pertorbacions. Tots coneixem l’alt nivell científic i tecnològic que hem assolit a Catalunya, gràcies a les polítiques continuades d’inversió en matèria de recerca. Centres de recerca referents com el Barcelona Supercomputing Center que ha assolit nivells d’excel·lència que eren impensables només quinze anys enrere. Ara bé, sovint el rol del teixit empresarial a Catalunya en matèria d'R+D ha estat oblidat o no reconegut, fet que ha provocat una manca de suport públic específic. 

Doncs bé, l’Informe de l’Estat de la Ciència a Catalunya del 2023 mostra com les empreses ajuden i contribueixen a resistir els embats que va suposar la covid-19 que en només un any la xifra d’inversió en R+D de les empreses catalanes creix un 14% respecte del 2020. Les darreres xifres publicades per l’INE de 2022 corroboren aquesta tendència creixent i a més mostren com les empreses representen més del 60% de l'R+D que es fa a Catalunya. Malgrat la intensitat d’inversió en R+D, el sector empresarial de Catalunya encara es troba lluny dels països europeus que han registrat una major intensitat, tot i que el creixement en la inversió privada a Catalunya està per sobre la mitjana del creixement a l’estat espanyol (10,5%) i a la Unió Europea (6,25%). Aquest fet és el que ha permès posicionar Catalunya com a regió innovadora forta en el rànquing europeu RIS2023, deixant enrere la posició de regió innovadora moderada. 

Més info: El BSC, 'Premi Ciutat de Barcelona 2023' de ciències experimentals i tecnologia

L’informe també mostra com les empreses desenvolupen aquesta R+D. D’una banda, amb equips interns dedicats, especialitzats i d’alt rendiment, gestionant amb menys investigadors una despesa més gran de la que gestiona el sector públic. D’altra banda, a partir d’una estreta col·laboració amb els agents de l’ecosistema de recerca i innovació i que segons les xifres a Catalunya l’any 2021 aquesta va créixer en un 33%. I, finalment, cal també destacar la irrupció de les startups com un nou actor protagonista de la innovació empresarial, que ha transformat l’escenari tradicional empresarial i esdevenen claus en la inversió en R+D a Catalunya (l’any 2022, el 79% de les startups van invertir en R+D).

Com a resultat d’aquest creixement de la despesa en R+D del teixit empresarial a Catalunya, veiem com creixen les d’exportacions d’alta tecnologia (el 2022 van ser 11.575 milions d'euros, un 18,21% més que l’any anterior) o a la preferència de les empreses catalanes per la sol·licitud de patents per via europea (més que nacional). Aquest fet contribueix a enfortir la presència de les empreses catalanes en cadenes de valor global i molt internacionalitzades. 

Les exportacions d'alta tecnologia van ser d'11.575 milions d'euros el 2022

Aquest esforç continuat i creixent d’inversió del sector privat a Catalunya és el que ha permès recuperar posicions després de la covid-19 i el que contribueix a crear l'ecosistema robust de recerca i innovació al que aspirem. Un ecosistema que compti amb capacitats diferenciades, on la col·laboració publicoprivada flueixi i que continuï creixent en el seu nivell d’internacionalització.

No podem caure en el cofoisme, les xifres d’inversió de l'R+D públic i privat han de créixer per arribar a superar la mitjana europea, el sector privat ha de mantenir el seu protagonisme i ser el gran motor d’estímul de l'R+D i, sobretot, cal mantenir aquells elements que ens facin diferencials com ecosistema, per ser únics i que ens assegurin un futur davant d’altres ecosistemes en el món.

Més informació
Què necessita l'ecosistema empresarial català per innovar encara més?
4YFN, el reflex de l'ecosistema català
Els reptes de l’ecosistema emprenedor a Catalunya
Avui et destaquem
El més llegit