El sentido del olfato en tiempos de covid. | iStock
El sentido del olfato en tiempos de covid. | iStock

L'olfacte: un sentit fonamental

Causes i recomanacions d'actuació davant la pèrdua de l'olfacte

L'olfacte té un paper fonamental en la vida diària ja que influeix de forma directa en la selecció d'aliments i ingesta de nutrients, la identificació dels mateixos, les relacions interpersonals, la qualitat de vida i la detecció de substàncies tòxiques i nocives, evitant així una possible intoxicació per ingesta d'agents tòxics.

Amb l'aparició de la Covid-19, la disfunció olfactòria ha incrementat de forma significativa i s'ha tornada molt mes visible. Aquesta afecció es pot classificar en quantitativa, que implica un canvi en la intensitat per a la detecció d'olors, o qualitativa, en la qual varia la qualitat de la percepció de les olors.

Quins són les causes de les alteracions de l'olfacte?

No només les patologies nasals, infeccioses, inflamatòries o tumorals, poden ocasionar trastorns de l'olfacte, sinó també patologies generals com trastorns endocrins, inhalació de productes tòxics i industrials, malalties neurològiques, ús de diferents drogues, alteracions nutricionals i metabòliques i finalment, psiquiàtriques.

Hi ha diverses malalties o patologies associades a la pèrdua de l'olfacte com la Covid-19, un refredat comú, la grip, malalties inflamatòries nasosinusals, com la rinitis al·lèrgica o la rinosinusitis crònica amb poliposis nasal i malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i el Parkinson.

Aquesta afecció també pot estar causada per un traumatisme crani encefàlic, la ingesta de determinats fàrmacs per a tractaments crònics o el tabaquisme.

Com s'estudia el sentit de l'olfacte?

Existeixen diferents tècniques i eines disponibles per explorar la capacitat olfactòria en nens i adults. L'avaluació de l'olfacte depèn de factors com la col·laboració del pacient, la cultura (habituació a certes olors), l'explorador i el tipus d'estudi. A més, hi ha factors de la persona que hem de tenir en compte com: edat, gènere (variacions hormonals), hàbits tòxics (alcohol, tabac, ús de drogues), treball, antecedents clínics, temps d'exposició i aspectes socials (associació de diferents olors a determinades situacions). És de suma importància sempre consultar amb un especialista qualificat i amb àmplia experiència en el maneig de les alteracions de l'olfacte i del gust per al correcte diagnòstic i posterior tractament.

A Clínica Diagonal hem iniciat la realització de l'Olfatometria, una prova diagnòstica que permet detectar alteracions en la percepció de les olors i establir en conseqüència, de forma posterior, un tractament adequat.

Més informació
Què és el galindó?
Celiaquia: el gluten és perjudicial per a la salut?
Avui et destaquem
El més llegit