Pitjant l'accelerador de la innovació empresarial a Catalunya. Suficient?

Recentment, s'han publicat les xifres sobre l'activitat d'R+D a Espanya, un bon termòmetre de la innovació empresarial. La despesa en Investigació i Desenvolupament (R+D) interna va ascendir a 19.325 milions d'euros el 2022, amb un augment del 12,0% respecte a l'any anterior. Aquesta despesa va representar l'1,44% del producte interior brut (PIB), enfront de l'1,41% de l'any 2021. En l'àmbit privat, la innovació empresarial es va situar en el 0,81% del PIB. És cert que la innovació no es mesura només per la inversió en R+D, però no deixa de ser un dels indicadors rellevants. I aquestes xifres són altes o baixes? Estem innovant prou?

D'una banda, el creixement del +12% és el millor en anys. Clarament, la pandèmia de la covid-19 ha marcat un punt d'inflexió. Les empreses i les administracions públiques inverteixen més en R+D, i això és bo. No se'ns escapa que la innovació privada ha agafat importància en el panorama econòmic. Nombrosos són els exemples d'empreses innovadores o startups d'èxit, com va recollir recentment Forbes en el seu article Las Pymes Españolas que están cambiando el mundo 2023 amb destacats noms com Cocunat, FRACTTAL, Fractus, Heura, Holaluz.com o VOTTUN entre d'altres.

"Catalunya ha incrementat en uns espectaculars 744 milions d'euros la seva inversió en R+D"

Com indica Xavier Ferrás en el seu article Innovar o Morir, "hi ha dos territoris on la inversió en R+D s'accelera: Catalunya, que incrementa en uns espectaculars 744 milions d'euros la seva inversió (+18,2%), i Madrid, amb 591 milions d'euros més (+13%). Són dades significatives. Alguna cosa fa que desperti l'R+D en els dos grans motors econòmics del país (que aglutinen dues terceres parts del creixement). En dos anys, l'esforç en R+D de l'economia catalana ha acumulat un augment del 35,7%, i la de Madrid, del 28,5%". I amb aquesta evolució, Catalunya assoleix l'1,89% del PIB i el 25% de la inversió total en R+D d'Espanya (vs. el seu PIB del 20%) molt per sobre del 22,1% de l'any 2000. Aquestes xifres són consistents amb altres fonts publicades recentment i que mostren una bona evolució de la innovació a Catalunya. Una molt bona evolució impulsada majoritàriament per la inversió privada que va suposar el 62,3% en 2022. De fet, 14 de les 25 empreses destacades per Forbes, són catalanes. 

Més info: Les 14 pimes catalanes que estan canviant el món

La veritat és que és una bona evolució. Però si ens comparem amb els nostres veïns europeus o països de l'OCDE, comencem a veure mancances. Com hem dit, Espanya dedica un 1,44% i Catalunya un 1,89% del seu PIB a R+D. Els països considerats més innovadors inverteixen bastant més; Suïssa dedica un 3,36% (vs. un 2,26% en el 2000), Suècia un 3,42%, Països Baixos un 2,31% i Israel un 5,56%. Alguns dels nostres veïns com França un 2,22%, i Itàlia i Grècia semblant a Espanya. La mitjana de l'EU és d'un 2,28%, el de l'OCDE d'un 3,01%. Cal recordar que el Govern Central s'ha fixat una estratègia amb un objectiu del 2,12% el 2027. Com indica COTEC en el seu informe "de mantenir-se una taxa de creixement de la inversió en R+D del 12% de mitjana anual fins al 2027, la ràtio d'R+D sobre PIB se situaria en el 2% en aquest any, encara per sota del 2,12% marcat per l'Estratègia. Per assolir l'objectiu del 2,12% del PIB el 2027, caldria encadenar, a partir ja del 2023, cinc taxes de creixement consecutives d'inversió en R+D superiors al 12%. En concret, del 13% en mitjana anual. En termes absoluts, caldria duplicar el volum d'inversió actual, afegint més de 17.000 milions d'euros d'inversió addicionals al sistema de ciència i innovació, fins a assolir els 36.000 el 2027". Així doncs, cal recordar que l'actual creixement s'ha produït en un entorn favorable de fons Next Generation.

En aquest context, em ve a la memòria la frase de William Brody: "La fórmula de la innovació és realment bastant simple: el coneixement impulsa la innovació, la innovació impulsa la productivitat, i la productivitat impulsa el creixement econòmic". I crec que l'hem de tenir molt present. Sabem que un taló d'Aquil·les de la nostra economia és la productivitat. És cert que ha millorat alguna cosa per la reducció comparativa dels costos laborals. Però això té un límit i si volem seguir al club dels rics, necessitem incrementar la productivitat i el valor afegit. Les nostres empreses han de continuar invertint en innovació de forma significativa, i no és només un tema de startups. És un tema de tot el teixit empresarial. Necessitem continuar apostant de forma sostinguda per la innovació privada de les empreses.

"Un taló d'Aquil·les de la nostra economia és la productivitat"

L'augment continu en la inversió en Recerca i Desenvolupament (R+D) és crucial per a la competitivitat empresarial a Catalunya. Més enllà del suport públic, sempre rellevant, el compromís privat és central i primari. Les empreses poden fomentar la innovació mitjançant estratègies internes d'R+D+I, alhora que d'innovació oberta. En prioritzar la innovació, aquestes empreses no només es tornen més competitives, sinó que també lideren el creixement econòmic i tecnològic sostenible a la regió. Avui, en un món complex i globalitzat, la innovació és un clar avantatge competitiu.

La capacitat d'adaptació i evolució que proporciona la innovació empresarial és clau per enfrontar desafiaments en un entorn globalitzat. Segons dades de l'informe del Banc Central Europeu sobre Innovació, les empreses que aposten per la innovació experimenten un augment en la seva productivitat, milloren en la qualitat dels seus productes i serveis, impulsen el seu creixement i aconsegueixen un enfortiment de la seva posició en el mercat.

Aquí, companyies com Seat, per exemple, han demostrat com la innovació pot impulsar el seu èxit. Amb un enfocament pioner en mobilitat sostenible i la implementació de noves tecnologies, Seat ha aconseguit reinventar-se, desenvolupant noves marques com Mo i Cupra, conquerint mercats i liderant el canvi cap a la mobilitat elèctrica. Empreses com Fluidra, Sener, Avinent o Hipra també tenen una forta tradició innovadora.

"La capacitat d'adaptació i evolució que proporciona la innovació empresarial és clau per enfrontar desafiaments en un entorn globalitzat"

Però no només les grans empreses innoven. La tradició innovadora de l'economia catalana, principalment formada per pimes, és coneguda. Els Clústers sectorials que, sota l'empara d'Acció principalment, desenvolupen una tasca d'impuls de la innovació en el teixit empresarial i són referents a escala europea. Aquest impuls ha de seguir i s'ha de veure augmentat per afavorir la competitivitat de les nostres empreses.

Invertir en innovació no només impulsa el creixement empresarial i la competitivitat, sinó que també contribueix al desenvolupament econòmic i social del país. Les empreses que aposten per la innovació generen ocupació qualificada, fomenten la recerca i el desenvolupament, i contribueixen al progrés tecnològic i l'atracció d'inversions.

Més info: Què necessita l'ecosistema empresarial català per innovar encara més?

El progrés en les empreses catalanes ha estat notable, amb un augment evident en la inversió en recerca i desenvolupament. És una bona notícia, tanmateix, aquest avenç ha d'inspirar-nos per anar més lluny. És hora d'elevar encara més el llistó, d'aprofitar aquesta base per impulsar una nova onada d'innovació. Les empreses catalanes han demostrat la seva capacitat per destacar en aquest camp; ara és el moment per avançar més de pressa i d'expandir horitzons. Hi ha moltes oportunitats que podem capturar, sense esmentar "el tsunami de la IA" que ens ve damunt, que requeriran importants esforços en aquest àmbit.

La innovació empresarial ja no és una opció, és una necessitat per desenvolupar la competitivitat i la sostenibilitat de les organitzacions i de la nostra economia. És una clara força motriu per a l'èxit de les nostres empreses. Les empreses que entenen i abracen aquesta premissa estan destinades a liderar sectors, generar impacte positiu i forjar un futur pròsper per a elles mateixes i la seva comunitat. Ara que tenim una bona inèrcia inicial és clau que sapiguem augmentar el suport i la inversió en R+D i innovació del nostre teixit empresarial.

Més informació
L'actualitat política espanyola de 2016, un cas d'estudi?
Avui et destaquem
El més llegit