Governs proactius amb les empreses i les persones emprenedores

Ara que a Madrid comença un nou Govern i que a Catalunya tot apunta que tindrem pressupost, pot ser un bon moment per a repensar les condicions en què es mouen emprenedors i empreses. En altres ocasions he parlat de la teranyina burocràtica que ho posa molt difícil a l'activitat empresarial. Les dades de l'informe Doing Business del Banc Mundial, any rere any posen de manifest que les nostres empreses ho tenen molt més difícil que els països del nostre entorn. Tràmits com posar en marxa una empresa o aconseguir una llicència d'obres, per exemple, costen massa temps i diners. La solució no és fàcil. Per això, poden ser de molta ajuda les propostes que, sobre aquests temes, va fer en 2015 el CAREC (Consell Assessor per a la Reactivació i el Creixement de Catalunya). Moltes segueixen vigents. Recordem-ne algunes:

• Simplificació de tràmits administratius (llicències municipals d'activitat, llicències d'obres...): cal reduir molt més el termini dels tràmits i els costos que generen. Una opció és el silenci administratiu que es podria aplicar quan l'Administració no tramiti en un determinat termini les gestions realitzades per les empreses. Així, es podria passar del silenci negatiu al silenci positiu, que permetria a l'empresa tirar endavant l'operació tramitada. Això s'ha de fer amb totes les excepcions que calgui quan es tracti de temes que impacten en la sostenibilitat o en l'interès general. Sobre molts d'aquests temes, el Departament d'Empresa de la Generalitat va anunciar fa unes setmanes que promourà una nova llei per simplificar els tràmits administratius de les empreses. Aquesta és molt bona notícia i cal veure com avança.

"El Banc Mundial afirma que les nostres empreses ho tenen molt més difícil que els països del nostre entorn"

Revisió de la normativa urbanística: Com que hem anat perdent molta competitivitat en relació amb altres països europeus, cal repensar la normativa urbanística estatal, autonòmica i local. Cal orientar-la cap a l'impuls de l'activitat econòmica cuidant, lògicament, la sostenibilitat i l'interès general.

• Implantar la figura del coach d'empreses: Es tracta de persones de l'Administració que acompanyen en relació amb els tràmits administratius de posada en marxa i expansió de les empreses. A més de facilitar la creació i desenvolupament de les empreses, aquestes persones poden ser un revulsiu per a la millora de la normativa i del funcionament dels serveis que presten les administracions.

Podríem seguir amb moltes altres mesures com la simplificació del marc laboral i incentius a la contractació; incentius fiscals; diversificació i accés a noves vies de finançament, etc.

"La teranyina actual desanima a molts emprenedors i promou que hi hagi qui marxa a altres territoris on l'Administració no ho posa tan difícil"

La teranyina actual desanima a molts emprenedors i promou que hi hagi qui marxa a altres territoris on l'Administració no ho posa tan difícil. Malcom Forbes, l'emprenedor que va crear la influent revista que porta el seu cognom, deia que: "Hi ha tres temes que no tenen solució: la inflació, la caspa i la burocràcia". No hi estic del tot d'acord. En els tres temes que esmenta Forbes, el món ha avançat molt. I, en qualsevol cas, no podem tirar la tovallola, la burocràcia és un tema cabdal i cal que s'hi posin, de veritat, totes les Administracions.

Més informació
Pressupostos 2020: Govern i comuns pacten més despesa i inversions
Laboral i pensions: les batalles econòmiques del nou Govern espanyol
Les propostes econòmiques del nou Govern de coalició
Avui et destaquem
El més llegit