5G, la connectivitat intel·ligent: palanca de futur

S’apropa el 25 de febrer, amb ell s’iniciarà el MWC (fins a l’any passat Mobile World Congress) que versarà sobre “connectivitat intel·ligent”. Un congrés de referència mundial que comptarà amb la participació de més de 2.400 empreses procedents de més de 200 països. Per uns dies, Barcelona rebrà, des de la llunyania, l’atenta mirada de milions de persones i centenars de milers d’empreses, tot esdevenint capital mundial en tecnologia.

"Des de la llunyania, Barcelona rebrà l’atenta mirada de milions de persones i centenars de milers d’empreses, tot esdevenint capital mundial en tecnologia"

La connectivitat intel·ligent, entesa com a simbiosis entre el 5G, la intel·ligència i el Big Data (juntament amb la Internet de les coses, que permet avançar en el disseny i ús dels smart products) és una eina que impulsarà nous canvis radicals en la comunicació, per tant en la forma de treballar, produir i relacionar-nos en un futur que, per a molts, ja és present. Les xarxes 5G, amb una velocitat de 10Gbps i una latència inferior al mil·lisegon obren la porta de l'hiperconnectivitat o, el que és el mateix, a la telepresència real. Moure serveis, en lloc de persones, esdevindrà realitat en aquelles àrees on el 5G estigui disponible. Si bé entre 2018 i el 2019 ja es començarà a desplegar a l’Estat, amb fase de proves i amb usuaris reals, caldrà esperar fins a 2020 perquè s'iniciï el desplegament, el qual podrà ser una realitat plena el 2020. 

Malauradament, un present que és la base de construcció del futur i manté grans escletxes entre àrees geogràficament molt properes. Un present, en el que la manca d'inversions en les indispensables infraestructures tecnològiques, comporta l'exclusió de persones quant a desenvolupament de futur. Aquest fet es constata tant en el món rural com en la majoria de polígons industrials on la fibra òptica és la gran absent de seguir amb la tendència actual, la manca d'inversions en infraestructures tecnològiques, el desitjat reequilibri territorial esdevindrà una quimera i el requerit desenvolupament sostenible un somni irrealitzable.

Més info: El Clínic, el primer hospital amb un cirurgià remot

La manca de connectivitat amb alta velocitat és una situació que caldria capgirar amb l’arribada del 5G. No és admissible l'exclusió del futur de zones del nostre país, la seva implantació hauria de permetre comunicar-se a totes les zones amb alta velocitat, atès que el 5G possibilitarà una nova forma de prestació de serveis que canviarà el nostre dia a dia o atès que cada dispositiu mòbil, amb connexió 5G, disposarà d'un servei de banda ampla amb disponibilitat d'un 99,999% i baix consum d'energia. Un conjunt de característiques que permetran la connexió de tots amb tots (objectes i persones) a alta velocitat. Serveixi com a referència, per comprendre l’increment de velocitat, el que va explicar el Consumer Technology Association, indicant que amb el 5G es podrà descarregar una pel·lícula de 2 hores de durada en menys de 4 segons.

Entre els molts avenços que impulsarà el 5G destaca la Internet de les coses (IOT). La seva alta velocitat i baixa latència permetrà que tot dispositiu connectat pugui estar dotat d'Intel·ligència Artificial (AI), mercès a poder enviar i rebre gran quantitat de dades i utilitzar la capacitat de computació del núvol, és a dir tot objecte podrà ser dissenyat i utilitzar-se com smart product, adquirint capacitat d'interacció autònoma o telecontrolada de forma eficient i eficaç. La telepresència immersiva serà un fet.

"El 5G canviarà radicalment la nostra quotidianitat i també la forma de produir al facilitar que les maquines "parlin" entre elles"

El 5G canviarà radicalment la nostra quotidianitat i també la forma de produir al facilitar que les maquines "parlin" entre elles i amb els productes en procés de fabricació i, el que encara és més important, que es pugui estar al peu de la cadena productiva sense estar-hi físicament. La monitorització a distància serà un fet i la disminució dels desplaçaments diaris possible, inclòs per serveis tan complexes i crítics com els associats als serveis hospitalaris. Precisament aquest és un fet que quedarà evidenciat en el quiròfan Optimus, de l’Hospital Clínic, el qual, dotat amb connectivitat 5G, acollirà una tele-intervenció quirúrgica complexa, coincidint amb el MWC.

Estem a l’albada d’un nou pas, molt important, en la connectivitat global. Esdevé per tan imprescindible desplegar-la en plenitud, sense exclusions, implementant les infraestructures requerides. Un desplegament que no pot oblidar aquelles àrees que els operadors oblidaran, inicialment, per manca de rendibilitat de la inversió. Cal que les administracions assumeixen la seva responsabilitat i entenguin que en les zones sense connectivitat de banda ampla, les autopistes del segle XXI, el progrés i futur dels seus habitants esdevé impossible. Connectivitat d'ampla banda i baixa latència, 5G, en tot el país ha de ser un objectiu indefugible, no entendre-ho és seguir ancorats en un passat que ha mort o negar la requerida igualtat d’oportunitats.

Més informació
Impostos i robots
Exportacions i frens a la competitivitat
Indústria 4.0, la política industrial no és suficient
Avui et destaquem
El més llegit