El turisme rural s'ha convertit en un imant
El turisme rural s'ha convertit en un imant

L'agost impulsa el turisme rural

Els establiments de la demarcació de Barcelona tanquen l'estiu amb resultats positius, per sobre del 75% de l'ocupació

L'ocupació als allotjaments turístics de la demarcació de Barcelona durant l'agost ha estat bona, tan en hotels, càmpings i apartaments turístics com en turisme rural, amb un creixement interanual per sobre del 7%, segons l'Enquesta Flaix d'ocupació turística, duta a terme pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. L’enquesta destaca la bona marxa del turisme internacional i del nacional durant el primer semestre del 2017. Aquest període permet visualitzar un estiu força optimista pel que fa l’activitat turística, que podria ser de rècord històric en les xifres globals de turistes i pernoctacions.

Així mateix, apunta que el mes d’agost marcat pels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils han estat un dels aspectes més sensibles a la marxa del negoci del sector turístic a les comarques de Barcelona. Malgrat això, els resultats obtinguts  han estat molt positius en l’ocupació dels allotjaments de les comarques barcelonines amb excel·lents resultats en la majoria de tipologies d’allotjament.

Prop del 90% d’ocupació als hotels

L’ocupació en els establiments hotelers de l’entorn de Barcelona (no s’inclou en l’anàlisi la ciutat de Barcelona ni la resta del Barcelonès) se situa al 86,7% durant el mes d’agost de 2017. Això representa un creixement en l’índex d’ocupació de 1,2 punts percentuals respecte el 2016. L’ocupació té variacions interanuals positives en ambdues quinzenes del mes, amb un creixement lleugerament més alt durant la segona quinzena (+1,0 pp i 1,4 pp, respectivament).

Vuit del total de les comarques de la demarcació tenen ocupacions superiors a les assolides al 2016. El Bages, Garraf i Moianès són les úniques comarques que perden ocupació aquest mes respecte l’agost de 2016. Dels augments d’ocupació destaquen els creixements de més de 10 pp de l’Anoia (+18,5 pp), l’Alt Penedès (+14,8 pp) i el Vallès Oriental (+10,2 pp), però també els creixements de més de 5 pp del Berguedà (+7,9 pp). La comarca del Maresme, amb el 51% de places hoteleres de l’entorn de Barcelona, ha crescut tot i que molt tímidament (+0,4 pp), per un 0,5 pp del passat mes de juliol.

Les ocupacions més altes de l’agost segueixen sent per les comarques del Baix Llobregat, Maresme i el Garraf, les tres amb valors per sobre del 85% (88,0%, 92,6 % i 90,0%, respectivament), seguides pel Vallès Oriental, amb un 81,6% d’ocupació mitjana, i del Vallès Occidental (80,1 %). Les ocupacions més baixes són les registrades a l’Anoia (53,4%), Moianès (40,9%), i Bages (53,4%); tot i que en la primera el creixement respecte l’any passat és rellevant (+18,5pp).

Bona marxa del turisme rural i càmpings

Els establiments de turisme rural de la demarcació de Barcelona han obtingut una ocupació mitjana del 75,1% durant el mes d’agost de 2017, +7,6pp d’ocupació que el mateix mes de l’any anterior (67,5%).

Totes les comarques han registrat creixements interanuals, amb l’excepció del Bages (-4pp) i Osona (-2,5pp). El Vallès Oriental es recupera respecte el mes de juliol i creix 20pp respecte l’agost de l’any anterior. També és notable el creixement del Maresme (+17,7pp) tot i que l’oferta és inferior a d’altres comarques. La resta de comarques mostren un comportament molt estable durant aquest mes d’agost respecte l’any anterior. Amb tot les dades de creixement disten molt de les aconseguides en el passat mes de juliol (+20pp).

La mitjana d’ocupació durant el mes d’agost dels establiments de càmping de la província és de 82,0%, +8,5pp per sobre del valor mig registrat al 2016 i 5pp per sobre del creixement del mes de juliol d’enguany. L’impuls del creixement és gràcies al bon comportament dels càmpings de la Costa Barcelona (+12pp) i no tant pels ubicats en les marques de Paisatges de Barcelona (-4,5pp) i Pirineus (-0,2pp).

Un 80% ens els apartaments turístics

La marca Costa Barcelona, que incorpora les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, presenta resultats negatius en l’ocupació d’apartaments. Durant el mes d’agost de 2017, l’ocupació mitjana en els apartaments turístics ha estat del 84,1%, amb un creixement respecte l’any anterior de -0,4pp. Per altra banda els apartaments de la marca Paisategs de Barcelona tenen una evolució positiva i creixent en ocupació uns +3,2pp. Amb tot l’ocupació màxima es registra a la Costa amb màxims del 84,6% durant la primera quinzena.

L'Enquesta Flaix d'ocupació turística és un treball del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, que es realitza durant els períodes de màxima afluència turística de l'any a les diverses destinacions de les comarques barcelonines.

Més informació
L’estiu comença bé als allotjaments de Barcelona
El turisme fa l'agost al primer quadrimestre
Creix un 14,4% la despesa per turista a l'entorn de Barcelona
Avui et destaquem
El més llegit