Economia circular: cap al residu zero al sector de la pell

La indústria de la pell valoritza un residu de les càrnies i el transforma en una matèria primera molt longeva

Una fàbrica de pell, en una imatge d'arxiu | iStock Una fàbrica de pell, en una imatge d'arxiu | iStock

Un dels principis bàsics de l'economia circular és que tots els residus tinguin una segona vida útil com a noves matèries primeres. En aquest sentit, el sector de la pell recupera un residu del sector de l'alimentació, el recicla i el valoritza en un article de consum. L'economia circular sorgeix com a resposta a l'escassetat de recursos naturals susceptibles d'esgotar-se, a la contaminació del planeta i al canvi climàtic. La utilització més eficient dels recursos naturals i un major cicle d'utilització dels productes i, per tant, un major cicle de vida, són dos dels pilars de l'economia circular.

En aquest aspecte, la indústria de la pell valoritza un residu de les càrnies i el transforma en una matèria primera molt longeva i més biodegradable que la majoria d'alternatives. De manera que una de les contribucions del sector de la pell a l’economia circular és la producció de béns de consum duradors, tothora que un article de pell pot durar tota la vida.

Des de Leather Cluster Barcelona, a través de la comissió de treball d’economia circular, s’estan duent a terme projectes estratègics transversals amb tots els agents de la cadena de valor de la indústria de la pell per optimitzar la valorització dels subproductes i residus, i la recirculació de les aigües residuals.

Durant els últims 20 anys, s'ha reduït el 50% del consum d'aigua per unitat produïda i el 50% de la càrrega contaminant

El clúster de la pell català que engloba des del món de la ramaderia i la càrnia, el de la indústria adobera, el de la universitat i centres tecnològics, el de la química i la sostenibilitat, fins al del disseny, la manufactura i la moda, té la seva capital a Igualada i la seva seu a l’Adoberia Bella, Centre Europeu d’Interpretació de la Pell de Qualitat.

Compromesos amb la sostenibilitat i amb la missió d’integrar globalment el sector de la pell en el marc de l'economia circular, des de Leather Cluster Barcelona juntament amb A3 Leather Innovation Center, el centre de recerca i innovació de la pell del Campus d'Igualada - Universitat de Lleida, es treballa pel mínim impacte ambiental de la indústria de la pell, amb l’objectiu de residus zero a l’abocador.

Durant els últims 20 anys, l'aplicació de tecnologies netes, la depuració biològica d'aigües residuals i la minimització i reutilització dels residus, ha fet que s'hagi reduït el 50% del consum d'aigua per unitat produïda i el 50% també de la càrrega contaminant.

De la recuperació de les carnasses i el serratge, s'obtenen coles, col·lagen, gelatina i hidrolitzat de porteïna que es destinen a l'alimentació i la indústria farmacèutica

Actualment, els subproductes obtinguts durant el procés d'adob de la pell es recuperen i gestionen per ser reutilitzats per diferents sectors per cobrir un altre tipus de necessitats. De la recuperació de les carnasses i el serratge, s'obtenen coles, col·lagen, gelatina i hidrolitzat de proteïna que es destinen principalment al sector de l'alimentació i la indústria farmacèutica, però també tenen aplicacions en les indústries cosmètica i fotogràfica.

L'objectiu a mitjà termini, i en consonància amb les exigències dels consumidors i a les directives europees, és descartar l'ús d'abocadors, i per aquest motiu s'està treballant perquè es puguin considerar subproductes, recursos que fins avui han estat tractats com a residus, com per exemple, els fangs de depuradora dels quals es pretén obtenir bioplàstics biodegradables mitjançant processos biotecnològics. O el recent cas d'èxit d’aprofitament del pèl animal per a adob. Dins el projecte d'Economia Circular de la Unió Empresarial de l'Anoia i l'Agència de Residus de Catalunya, l'empresa de fertilitzants pel sector agrícola Labin, amb la col·laboració del Leather Cluster Barcelona, ha portat a terme un projecte de recerca i desenvolupament que ha resultat positivament en un procés de simbiosi industrial que permet convertir un residu en recurs i que esdevingui matèria primera per a l'elaboració d'un nou producte, en aquest cas, biofertilitzant per al sector agroalimentari.

Més informació
Inversions de 4,2 milions d'euros en economia circular dels residus
Revolució digital i l'economia circular a la indústria
Avui et destaquem
El més llegit