La Cambra de Barcelona rebaixa les previsions del PIB fins al 4% pel 2022

La persistència de la inflació i l’enduriment de la política monetària obliguen a rebaixar les previsions també pel 2023

La presidenta de Cambra de Barcelona, Mònica Roca | ACN La presidenta de Cambra de Barcelona, Mònica Roca | ACN

L’economia catalana es troba en un context econòmic aparentment contradictori. Per una banda, els indicadors d'activitat com la creació d’ocupació, el consum de les famílies i l’afluència de turisme estranger han evolucionat positivament durant el segon trimestre de 2022; però per l'altra, l'economia arrossega una inflació persistent i una política monetària complexa. Per aquest motiu, la Cambra de Barcelona, juntament amb l’equip d’AQR-Lab de la UB, ha revisat a la baixa l'escenari de creixement de l'economia catalana per al 2022 i el 2023. Així ho han publicat ambdues entitats a l’Informe de conjuntura catalana del segon trimestre de 2022.

Segons detalla l'informe, l’ocupació es troba en màxims històrics. En el mes de juny el creixement de les afiliacions ha estat del 4,4% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, resultat molt vinculat amb l’increment de l’ocupació pública a la sanitat, l’ensenyament i l’administració pública, que ha sigut d’un 3% interanual. En termes d'ocupació, l'informe també destaca la qualitat del treball amb la disminució del pes de la contractació temporal, a causa de l’entrada en vigor de la Reforma Laboral al gener de 2022. Quant a la confiança empresarial, l'informe destaca l'increment trimestral del 63% de l’indicador, especialment notable en el sector dels serveis (15,9% a l’hostaleria i el transport, i 7,1% al comerç). Tot i així, en termes interanuals, l’indicador que mesura les expectatives empresarials està experimentant una desacceleració gradual des del tercer trimestre del 2021.

El consum de les targetes espanyoles durant el segon trimestre de 2022 s’ha situat un 13% per sobre respecte al mateix període del 2021. Atès que la inflació al conjunt de l’Estat ha estat del 9,1% entre l’abril i el juny del 2022, l'informe apunta que caldria esperar un augment positiu del consum privat en termes reals en el segon trimestre. Addicionalment, l’afluència de turistes estrangers ha seguit una evolució molt positiva en la primera meitat de l’any. Així, al juny del 2022 el nombre de pernoctacions hoteleres de turistes estrangers ja és només un 22,4% inferior a la del mateix mes de 2019, mentre que a principis d’any era un 50,8% inferior.

Les previsions del PIB a la baixa

El quadre macroeconòmic de previsions per a Catalunya del 2022-2023, elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona, apunta cap a una moderació del ritme de creixement degut a la revisió a l’alça de l’escenari d’inflació a curt termini i de l’augment progressiu dels tipus d’interès per part del Banc Central Europeu. En concret, la previsió actual és que l’economia catalana creixerà un 4% el 2022 i un 2,6% el 2023. Aquesta revisió suposa un descens de vuit dècimes per al creixement del 2022 i d’1 punt percentual el 2023 en comparació amb les previsions del passat més d’abril.

El motiu principal d’aquest canvi en l’escenari macroeconòmic és el debilitament del consum real de les famílies, que s’explica per un diferencial més persistent de l’esperat entre l’augment dels preus i el creixement nominal dels salaris. Així, per al 2022 i 2023 la cambra preveu un augment del consum real de les famílies del 3,1% i de l’1,7%, respectivament, el que suposa un descens d’1,5 punts percentuals pel 2022 i 1,6 pel 2023 en relació amb les previsions anteriors. Malgrat això, el dinamisme del mercat laboral i l’estalvi embassat compensaran, en part, la pèrdua de capacitat adquisitiva de les llars durant els propers trimestres.

Una conclusió important de l’informe és que aquestes previsions no preveuen que l’economia catalana entri en un context d’estagflació (absència de creixement econòmic amb elevades taxes d’inflació) en els propers trimestres. No obstant això, l’escenari central de l’informe és que Rússia no tallarà de forma dràstica el subministrament de gas a Europa. De fer-se efectiu aquest risc, l’economia europea podria entrar en recessió i caldria revisar a la baixa les previsions de creixement de Catalunya per als propers trimestres

Previsió d'una moderació de la inflació

La principal amenaça per a la recuperació de l’activitat el 2022 i el creixement a mitjà termini de l’economia catalana és l’enquistament de la inflació. En aquest context, la Cambra de Barcelona ha actualitzat la seva previsió d’augment dels preus per a l’economia catalana, situant-la en el 7,5% de mitjana anual el 2022 (cinc dècimes més que en l’informe del mes d’abril) i el 2,9% el 2023 (1,1 punts percentuals menys). Les expectatives d’una desacceleració de l’economia europea –i mundial- a partir de l’hivern han augmentat, en part com a conseqüència de l’augment dels tipus d’interès dels principals bancs centrals (inclòs el BCE). Així, la cotització de les principals matèries primeres (blat, coure, etc.) i el preu a futur del petroli Brent han flexionat a la baixa. Segons la Cambra, aquests factors haurien de permetre una moderació gradual de la inflació durant el 2023.

 

Més informació
La Cambra de Barcelona aposta per obrir un diàleg sobre els creuers
PIB, inflació i Next Generation
El deute de les empreses i les llars s'incrementa un 0,3%, fins al 134,7% del PIB
Avui et destaquem
El més llegit