Healthtech: la revolució tecnològica de la salut

La sinergia de la telemedicina, la IA, la medicina personalitzada i els dispositius wearables està redefinint la nostra comprensió i gestió de la salut

La telemedicina ha experimentat un creixement significatiu des de la pandèmia | iStock La telemedicina ha experimentat un creixement significatiu des de la pandèmia | iStock

La tecnologia ha impactat a la salut des de sempre, però recentment el seu paper ha esdevingut crucial en la transformació del sector. La intel·ligència artificial (IA) en particular està revolucionant la manera com abordem les cures mèdiques i promovem la salut en general. Prova d’això, en el darrer Mobile World Congress (MWC), i especialment a la secció d'emprenedors i startups del 4YFN, l'impacte de la tecnologia en la salut va ser un dels temes centrals.

Des de fa anys, l'àmbit de la salut està sent transformada per startups i noves tecnologies conegudes com a healthtech, terme que engloba una gamma de tecnologies digitals enfocades en la millora i optimització dels serveis de salut, des de la gestió de dades mèdiques fins a la telemedicina, integrant aspectes de la salut digital, o digital health, que fan servir tecnologies de la informació per a l'atenció sanitària. Un component destacat de la salut digital és la mHealth, orientada a dispositius mòbils per fomentar la salut i la interacció entre pacients i professionals de la salut, com les aplicacions mòbils que monitoritzen l’estat de la persona en temps real i dispositius portàtils dissenyats per al maneig de malalties cròniques.

Més info: Des de Londres: la salut i innovació catalanes, un model per als britànics?

I tot plegat és una oportunitat atractiva. Per exemple, el mercat europeu de salut digital es va valorar en aproximadament 60.000 milions d'euros el 2023 i es preveu que creixi a una taxa anual mitjana (CAGR) entre el 10% i el 20%, en els propers anys. L'augment en la prevalença de malalties cròniques, la manca de professionals mèdics i l'envelliment de la població a Europa són alguns factors que es preveu que impulsaran el creixement del mercat. A més, l'avanç de les tecnologies digitals, la millora de la connectivitat a internet i la creixent demanda de serveis d'atenció mèdica virtual també estan contribuint al creixement del mercat.

La IA és particularment revolucionària i està transformant la salut en múltiples aspectes. Per exemple, les tecnologies de IA poden analitzar grans quantitats de dades mèdiques per identificar patrons i tendències que els humans podrien passar per alt. Això permet una detecció primerenca de malalties, un diagnòstic més precís i un tractament més efectiu, així com el descobriment de nous tractaments. A més, la IA també està impulsant avanços en l'atenció personalitzada, permetent que els tractaments s'adaptin a les necessitats individuals de cada pacient.

La sinergia de la telemedicina, la IA, la medicina personalitzada i els dispositius wearables està redefinint la nostra comprensió i gestió de la salut

Un altre aspecte important de la healthtech és la telemedicina, que ha experimentat un creixement significatiu des de la pandèmia. La telemedicina permet als pacients accedir a l'atenció mèdica des de la comoditat dels seus llars, eliminant les barreres geogràfiques i millorant l'accés a l'atenció mèdica, especialment en àrees remotes. La IA juga un paper important en la telemedicina, facilitant la comunicació entre pacients i metges, i proporcionant diagnòstics ràpids i precisos.

Un altre camp enriquit per la tecnologia és la medicina personalitzada, que, gràcies a la IA i l'anàlisi avançada de dades, els metges poden ara desenvolupar tractaments específics adaptats a les característiques genètiques i biològiques de cada pacient. Això significa que els tractaments són més efectius i tenen menys efectes secundaris, ja que es poden ajustar millor a les necessitats individuals de cada persona.

D'altra banda, els dispositius wearables estan jugant un paper cada vegada més important en la salut personal i en la prevenció. Aquests dispositius, com ara rellotges intel·ligents, polseres d'activitat i sensors portàtils, recopilen dades sobre l'activitat física, el son, el ritme cardíac i altres paràmetres de salut. La IA pot analitzar aquestes dades per proporcionar informació valuosa sobre la salut dels usuaris, com consells per millorar l'activitat física, detectar signes de problemes de salut i proporcionar alertes primerenques sobre possibles complicacions.

La sinergia de la telemedicina, la IA, la medicina personalitzada i els dispositius wearables està redefinint la nostra comprensió i gestió de la salut. Aquestes tecnologies estan proporcionant noves eines per diagnosticar, tractar i prevenir malalties, així com per promoure un estil de vida més saludable. L'adopció de la healthtech hauria de permetre'ns fer front al repte dels sistemes de salut occidentals: millorar una alta qualitat assistencial davant d'unes demandes creixents a un cost assumible per la societat.

Més informació
Top Doctors guanya un concurs del govern britànic per desenvolupar un projecte de salut laboral
10 startups catalanes cridades a revolucionar el sector de la salut digital
Avui et destaquem
El més llegit