Tret de sortida per a la llei catalana de cambres

El Govern aprova la memòria preliminar de l'avantprojecte de Llei amb l'objectiu de donar seguretat jurídica i viabilitat econòmica

La consellera Àngels Chacón reunida amb els presidents de les Cambres de Comerç | iStock La consellera Àngels Chacón reunida amb els presidents de les Cambres de Comerç | iStock

El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei de Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. La nova norma, que donarà compliment al compromís assumit pel Departament d’Empresa i Coneixement, ha d’adequar el marc normatiu de les cambres a l’actual situació socioeconòmica i a la realitat de les empreses, de manera que aquestes corporacions puguin efectuar les seves funcions de suport i foment a l’activitat empresarial en un context de seguretat jurídica i de viabilitat econòmica. Un cop aprovada la memòria, s’obrirà un procés de consulta pública de 15 dies per recollir les aportacions de tots els interessats en aquesta norma.

Més info: La nova llei de cambres, un full en blanc (però amb limitacions)

La nova normativa definirà tant el paper i les funcions de les cambres com el seu règim econòmic, amb la voluntat de maximitzar tant el seu potencial com el seu coneixement i expertesa acumulats, de manera que aquestes corporacions esdevinguin una xarxa d’agents per a la dinamització econòmica i empresarial a tot el territori.

A més de contribuir a posar al dia la cartera de serveis i a superar les dificultats financeres que ha suposat per a les Cambres l’eliminació del recurs cameral permanent, l’actualització del marc normatiu català també donarà respostes a aspectes estructurals i organitzatius mitjançant l’adaptació a la Llei bàsica de Cambres vigent a l’Estat.

La norma també abordarà àmbits com la millora dels mecanismes de coordinació i col·laboració entre l’administració i les cambres, entre les cambres i les empreses i entre les pròpies cambres, i buscarà reforçar la seguretat jurídica en la normativa d’aquest sector. La Generalitat, d’acord amb l’article 125 de l’Estatut, té competència exclusiva en matèria de cambres.

Més informació
Joan Canadell, nou president del Consell de Cambres: "Podem ser la Mancomunitat del segle XXI"
Els 15 manaments de la Cambra per a la independència econòmica
La Cambra estrena "la revolució" de les consultes amb l'impacte econòmic de la independència
Avui et destaquem
El més llegit