Les Cambres han d’arrossegar Catalunya

L'experta Natàlia Cugueró aplica el 'Think Big' anglosaxó al lideratge cameral i la seva nova agenda econòmica

El ple de Consell General de Cambres a la Llotja de Mar. | ACN El ple de Consell General de Cambres a la Llotja de Mar. | ACN

Les Cambres de Comerç catalanes, liderades per la Cambra de Barcelona van presentar de manera consensuada a la Casa Llotja de Mar 15 eixos estratègics proposant-los com un model per avançar com a país. Els nous lideratges es practiquen, però també cal que es visualitzin, i en aquest acte, es va visualitzar un nou estil de lideratge: el lideratge compartit. El món empresarial quan engega un projecte ja està acostumat a practicar aquest tipus de lideratge inclusiu. I encara que el pes de la Cambra de Barcelona en el conjunt de Catalunya és indubtable, perquè tingui èxit el projecte d’un nou model econòmic per a Catalunya calen dos requisits: la participació de tothom i la descentralització real del model. Quan algú participa en la creació d’algun projecte incrementa el seu compromís, i quan es descentralitza, s’està entenent que tothom és necessari per incrementar les possibilitats que allò teòric es faci tangible i s’adapti a cada situació especifica. La Cambra de Barcelona ho ha entès, i ha comptat amb els presidents de totes les cambres, ara però, caldrà que cada Cambra també entengui que aquest model descentralitzat i participatiu s’estengui en els seus àmbits d’actuació, fent participar tots els seus plens, equips de govern i equips directius.

Més info: Els 15 manaments de la Cambra per a la independència econòmica

Quan es lidera es proposa una visió, allò que volem ser, allò que ens motivarà a implicar-hi les nostres energies. Somniar és de valents. Aquells emprenedors que han triomfat és perquè han sigut capaços de pensar sense tabús, ni barreres, ni límits. El Think Big anglosaxó. Un exercici d’autoestima col·lectiu que hem de fomentar en la nostra cultura, no sempre avesada a fer-ho. I evidentment fer-ho des de la professionalitat i comptant amb allò que caldrà a nivell de talent i recursos tangibles. La proposta completa, quan es treballa i s’exposa, també ha d’incorporar el com ho farem i amb quins recursos comptarem, per a poder ser creïble.

"Quan es lidera es proposa una visió, allò que volem ser i ens motivarà a implicarles nostres energies. Somniar és de valents. Aquells emprenedors que han triomfat és perquè han sigut capaços de pensar sense tabús, ni barreres, ni límits"

Una de les qüestions que ens podríem preguntar és, i per què les cambres han de liderar l’activitat econòmica? Doncs per dos motius principalment. En primer lloc perquè representen el cens de l’activitat econòmica, i per tant tenen la legitimitat per representar les empreses i els autònoms. Així doncs, liderar l’economia està alineat amb les seves funcions i motius de ser. En segon lloc, perquè és un rol que no només es dóna a Catalunya, sinó arreu. Si mirem al món, una qüestió indubtable és que les cambres representen el cens dels sectors econòmics i a més, estan presents i connectades en xarxa al món fent funcions similars. El mateix model català de 13 cambres en xarxa, que vol aprofitar sinergies i el talent col·lectiu, actuant de manera descentralitzada, també l’observem a Europa i al món. Per citar un exemple, i mirant a Europa, tenim l’Associació Eurochambres, amb més de 1700 cambres europees associades representant un total de vint milions d’empreses, i on la Cambra de Barcelona hi és representada amb una de les vicepresidències. I mirant al món, la International Chamber of Commerce – World Chambers Federation, on s’agrupen cambres de més de 130 països, i on Barcelona també hi és representada. Per tant, aquesta representativitat i connectivitat global hauria de ser cada vegada més gran, s’hauria de fomentar i potenciar. El concepte xarxa acaba sent transversal, a Catalunya, Europa i al món. Les cambres són aquí i arreu els actors que han de liderar l’economia real, la que genera recursos i fa avançar els països.

Mirant els 15 punts proposats de l’agenda Cat3040, alguns d’ells fan valdre allò que ja es fa, per seguir-ho fent, com per exemple ajudar a la internacionalització o bé pressionar per reduir les pràctiques oligopolístiques. Però alguns altres tenen a veure no només amb què farem sinó amb com volem fer-ho; i això és una novetat. Són els eixos que indiquen com ho farem els que donen credibilitat a la proposta i mostren el compromís en implantar-la.

"Encara que el pes de la Cambra de Barcelona en el conjunt de Catalunya és indubtable, perquè tingui èxit un nou model econòmic cal la participació de tothom i la descentralització real"

I què ens diuen els eixos que ens indiquen com ho volem fer. Doncs que es farà posant al centre la sostenibilitat i la RSC, incrementant la sobirania energètica, fomentant la creativitat, apostant pel talent, potenciant l’economia digital (en alguns casos clarament incrementa la sostenibilitat) i donant formació que respongui a les necessitats reals de les empreses. Alguns dels eixos estan relacionats i es reforcen si es fan bé. Impulsar l’emprenedoria des de la visió que Catalunya ha de ser una fàbrica d’idees està relacionat amb la digitalització i també ho està amb proposar millores fiscals pels emprenedors. Impulsar l’emprenedoria també té com a conseqüència, entre d’altres, el fet de poder incrementar els salaris, doncs es crea un model econòmic d’alt valor afegit. Així entesos, els eixos proposats, ambiciosos i necessaris, estan també connectats en xarxa. Es reforcen entre ells i incrementen les probabilitats d’èxit. A més, començar per les cambres afectarà de ben segur altres organismes, com les associacions empresarials, podent-ne crear de noves o modernitzant les existents.

En l’acte de presentació va quedar clar que els nous equips de govern de les cambres estan preparats per començar. El lideratge compartit s’ha practicat i cal seguir en aquesta mateixa direcció. S’ha donat inici a l’agenda econòmica Cat3040 i ara toca treballar per fer-la possible.

Més informació
La Cambra premia 118 empreses i recorda l'empresari Jordi Cuixart
Joan Canadell, nou president del Consell de Cambres: "Podem ser la Mancomunitat del segle XXI"
Avui et destaquem
El més llegit