Quin és el potencial del sector de la construcció català?

Segons la càtedra d’empresa 'Habitatge i Futur' de la UPF, aquesta indústria genera 400.000 llocs de treball i representa el 7% del PIB

Personal de la construcció en una obra | iStock Personal de la construcció en una obra | iStock

El pes del sector de la construcció i promoció a l’economia catalana ha canviat considerablement en els darrers 20 anys, tal com apunta el monogràfic titulat El sector de la construcció i promoció a l’economia catalana: contribució al PIB, a l’ocupació i als ingressos fiscals, el document que mesura l’impacte econòmic de l’activitat d'aquest sector sobre l’economia a Catalunya, publicat per la càtedra d’empresa Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE). 

Segons el document, l’activitat del sector de la construcció i promoció genera una producció de 47.221 milions d’euros, un Valor Afegit Brut (VAB) de 24.300 milions d’euros i un total de 398.647 llocs de treball equivalents a temps complet. Aquesta xifra de VAB representa un 11,9% del VAB total, el que suposa un efecte d’arrossegament del sector de la construcció i promoció pràcticament equivalent a un 7% del PIB català (6,93%).

L’activitat del sector de la construcció i promoció genera una producció de 47.221 milions d’euros

L'informe mostra que el pes del sector de la construcció i promoció en el VAB de l’economia catalana va augmentar considerablement fins el 2006 (11,90%) i, a partir de llavors, va començar un procés d’ajust fins a situar-se entorn el 5%, percentatge que es manté relativament constant des del 2013 fins avui. 

El sector de la construcció i promoció al mercat laboral

Si ens traslladem al mercat laboral, l’ocupació de les persones vinculades al sector de la construcció i promoció en els darrers anys no presenta una millora evident. La taxa d’ocupats al sector va reduir-se a la meitat, des de cotes properes al 12% en els anys 2007 i 2008, fins al 5,98% l’any 2014. Des d’aleshores, la taxa d’ocupació s’ha mantingut al voltant del 6% (un 6,21% l’any 2021).

D’altra banda, l’activitat generada pel sector de la construcció i promoció de manera directa, indirecta i induïda comporta uns ingressos fiscals via impostos (IVA, IRPF i societats) i cotitzacions a la Seguretat Social de 7.056 milions d’euros. Si ens centrem en el subsector de la construcció i promoció d’habitatges, es calcula que un 20% del preu de l’habitatge és cost fiscal (incloent-hi els impostos estatals, catalans i municipals).

Més info: Els fons Next Generation i el sector de la construcció

Tal com es recull al monogràfic, cada euro de despesa del sector de la construcció genera una producció en l’economia catalana superior a la que creen el sector serveis, la indústria i la mitjana de les branques d’activitat, però inferior a la de l’agricultura. En conseqüència, el sector de la construcció i promoció es pot considerar com un sector impulsor de l’economia.

Més informació
La construcció, el sector que es resisteix a Terrassa
La setmana del sector de la construcció i els nous mercats
2015, any zero del sector de la construcció
Avui et destaquem
El més llegit