CaixaBank guanya 1.985 milions d'euros, un 17,8% més

L'entitat financera incrementa el benefici amb major l'aportació del BPI i tot i la caiguda del darrer trimestre

Seu de CaixaBank a Barcelona Seu de CaixaBank a Barcelona

CaixaBank ha obtingut a l'exercici del 2018 un benefici atribuït de 1.985 milions d'euros, la qual cosa representa un augment del 17,8% respecte el 2017, ha informat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'entitat financera amb seu a València millora els resultats, amb una important aportació del banc portuguès BPI al benefici, tot i la caiguda del darrer trimestre de l'any.

El resultat de CaixaBank a Espanya ha assolit els 1.605 milions d'euros, un 6,4% més, mentre que el banc portuguès BPI ha contribuït al benefici amb un total de 380 milions, enfront dels 176 milions d'euros a l'exercici 2017.

El marge brut s'ha situat en 8.767 milions d'euros (+6,6%) per la fortalesa d'ingressos bàsics del negoci bancari, que augmenten un 4,2% en el grup fins als 8.217 milions.

El marge d'interessos ha crescut un 3,4% i ha aconseguit els 4.907 milions d'euros, creixement motivat per la millora en la rendibilitat del crèdit, la intensa gestió del finançament minorista i l'estalvi en els costos del finançament institucional.

Caixabank destaca la millora de tots els marges, la major aportació de BPI i la reducció de dotacions

Els ingressos per comissions s'han situat en els 2.583 milions d'euros, un 3,4% més respecte al mateix període de l'any anterior: han descendit en un 2,2% les comissions bancàries, de valors i uns altres, i han crescut en un 12,6% les comissions de fons d'inversió, carteres i sicav's, mentre que la volatilitat dels mercats ha incidit negativament en l'evolució del patrimoni en el quart trimestre, per la qual cosa les comissions per aquest concepte han baixat en un 2,8%.

Les despeses d'administració i amortització recurrents han augmentat en un 3,7%, a un ritme inferior al dels ingressos bàsics, i el marge d'explotació s'ha situat en els 4.109 milions d'euros, un 12,7% més.

Cartera de participacions

El banc, que presideix Jordi Gual, ha detallat que el negoci de les participacions contribueix al grup amb un resultat de 54 milions, impactat pel resultat negatiu de 453 milions per la venda de la seva participació del 9,36% en Repsol.

Els ingressos del total de la cartera de participades han aconseguit els 972 milions d'euros, i han inclòs els ingressos per dividends, bàsicament de Telefónica i els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació, com Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, BFA i Repsol (sense l'impacte de la venda de la participació).

Recursos i crèdits

En el grup, els recursos totals de clients s'han situat en els 358.482 milions d'euros, amb un augment del 2,6%, i el crèdit ha augmentat un 1,8%, fins als 213.962 milions i amb un creixement del 6% del crèdit a empreses.

La ràtio de morositat del grup s'ha reduït fins al 4,7%, enfront del 6% de fa un any; la ràtio de cobertura ha crescut fins al 54% -50% a tancament de 2017-, i els saldos dubtosos han baixat fins als 11.195 milions d'euros.

Les pèrdues per deterioració d'actius financers i altres provisions han disminuït un 66,8% respecte a l'any 2017, fins als 567 milions d'euros, i les pèrdues per deterioració d'actius financers han baixat fins als 97 milions, un 87,9% menys que en l'exercici anterior.

L'apartat d'altres dotacions a provisions ha caigut un 48,4%, fins als 470 milions d'euros: l'operació de recompra del 51% de Servihabitat durant el segon trimestre va donar lloc a un resultat negatiu de 204 milions d'euros en el compte de resultats de 2018 -el que es desglossa en -152 registrats en altres dotacions a provisions i -52 en guanys/pèrdues en baixa d'actius i uns altres-.

Rendibilitat

La rendibilitat del Grup CaixaBank ha ressaltat que ha recuperat un nivell adequat per cobrir el cost del capital: el ROTE ha millorat fins al 9,3%, en línia amb l'objectiu del Pla Estratègic per 2018 del 9%-11%, i el ROTE recurrent del negoci bancari i assegurador ha aconseguit el 12,3%, amb un resultat de 2.199 milions d'euros.

La liquiditat de l'entitat també ha millorat, amb uns actius líquids totals de 79.530 milions d'euros a 31 de desembre de 2018, la qual cosa suposa un creixement de 6.755 milions d'euros l'any, i un Liquidity Coverage Ràtio (LCR) mitjà del 196%, gairebé el doble del requerit del 100%.

Quant a solvència, el grup ha aconseguit una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de el 11,5%.

CaixaBank ha sostingut que "ha reforçat el seu lideratge" en banca de particulars amb el 29,3% de quota de penetració, mentre que en fons d'inversió ha obtingut el 17%, i en plans de pensions el 24,1%.

En banca digital registra una base de 6 milions de clients a Espanya, dels quals 5,2 milions són també clients de banca mòbil.

Més informació
Caixabank prepara un ERO que pot afectar més de 2.000 treballadors
CaixaBank s'estrena al Canadà
Avui et destaquem
El més llegit