Consells sense "gerros"

Per ser una font d'avantatge competitiu, el consell s'ha d'orientar més al futur que al passat

Il·lustració del llibre 'Empresa Familiar amb Humor' | Cedida Il·lustració del llibre 'Empresa Familiar amb Humor' | Cedida

El pitjor que podeu fer és tenir un consell d'administració d'amics. El segon pitjor aspecte és no tenir consell d'administració. Cada cop convé prestar més atenció al consell d'administració, ja que, a més de la font d'avantatge competitiu en uns mercats cada cop més globalitzats i amb un augment creixent del ritme de canvi, ha de fer front a una creixent responsabilitat jurídica dels seus integrants.

La majoria dels consells són passius i opacs. Molts són "gerros" decoratius formats per "si senyors" que es limiten a "donar prestigi" o complir formalismes en lloc d'aportar avantatge competitiu. Els seus membres no tenen els coneixements adequats o no hi dediquen temps suficient. Moltes vegades com a màxim el que fan és controlar la cosa ja feta, o es limiten només a complir amb els formalismes legals.

Per ser una font d'avantatge competitiu, el consell s'ha d'orientar més al futur que al passat; ha d'estar professionalitzat en tots els integrants i el seu funcionament. S'ha de dissenyar per ajudar les necessitats de l'empresa. Ha d'aportar objectivitat i idees noves; ha de posar a prova les assumpcions i els punts forts i febles; ha de posar sobre la taula les qüestions difícils.

Per ser font d'avantatge competitiu, el consell ha d'orientar-se més al futur que al passat

Els consellers no són assessors, prenen decisions i assumeixen responsabilitats. Poden ser responsables, fins i tot per omissió al deure de vigilància d'un empresari ordenat, per la responsabilitat penal de la societat; a més de ser civilment responsables de forma solidària i il·limitada pels perjudicis que causin els seus socis en el desenvolupament de la seva responsabilitat social. Han d'exercir efectivament el càrrec, informant-se i vigilant la societat; i actuar amb lleialtat a la societat amb la diligència d'un representant fidel. Per això han de disposar amb temps de la informació necessària en quantitat i qualitat.

Les principals excusses de l'empresa familiar per no tenir consell són: ja tenim assessors, secretisme, no tenim prou dimensió, els seus membres assumeixin massa responsabilitat legal, no entendrien el negoci, pèrdua de control i inseguretat.

Il·lustració i text extrets del llibre "Empresa Familiar amb Humor", editorial Profit, de JL Martin i Jordi Tarragona. Drets d'autor cedits a Mans Unides.

Més informació
Sense conflicte no hi ha progrés
Comunicar és escoltar i comprendre
Missió fer pinya familiar
Avui et destaquem
El més llegit