Fredo Corleone

Jordi Tarragona explica la figura de Fredo com a treballador familiar que no dóna els resultats esperats

Fredo Corleone és el segon fill de Don Vito Corleone Fredo Corleone és el segon fill de Don Vito Corleone

Fredo és el segon fill de Don Vito Corleone. Després de la tràgica mort del primogènit Sonny sembla que ell ha de ser el nou padrí, però ho és Michael que és el benjamí. Fredo és enviat a Las Vegas i després a L'Havana per fer-se càrrec dels negocis familiars, fracassant en tots dos encàrrecs. Acaba traint a la família per tal "d'obtenir quelcom per ell sol". Michael li perdona la vida fins a la mort de la seva mare. Fredo és l'exemple de treballador familiar que no dóna els resultats que s'esperen d'ell, malgrat la seva voluntat. Li falta capacitat.

"La millor forma d'evitar Fredos és establir criteris professionals per a la incorporació, promoció i continuïtat de treballadors familiars"

La millor forma de tractar d'evitar Fredos és establir criteris professionals per a la incorporació, promoció i continuïtat de treballadors familiars. S'ha de dissenyar-se una estructura professional de l'empresa, amb descripció de llocs de feina i funcions que responguin a interessos empresarials. La formació adequada i l'experiència laboral prèvia fora són requisits d'incorporació recomanables.

Quan es produeixi la incorporació ha de ser en un lloc vacant d'acord amb les capacitats del candidat, i amb uns objectius, responsabilitats i deures clars, així com una relació jeràrquica ben definida. Han d'agafar-se creixents responsabilitats específiques, amb una certa autonomia, per aprendre amb errors i poder demostrar la seva vàlua.

Més info: Anthony Corleone

Uns requisits excessius poden estar bé sobre el paper, però a la pràctica desincentiven en excés. La limitació d'accés de la següent generació té avantatges i inconvenients. Cal decidir els requisits amb el cap fred i ser conseqüents amb la decisió. Les polítiques d'incorporació han d'estar prefixades amb antelació a la primera incorporació. Del contrari, es corre el risc que els següents siguin tractats de forma discriminatòria, ja sigui en positiu o negatiu.

A la família tots som iguals. Això fa que sovint se segueixi el principi igualitari de què tots els membres de la família que treballen dins el negoci han de percebre la mateixa retribució nominal i en espècie. Això en tot cas desmotivarà -potser amb ajuda de la seva parella- a aquell que tingui una capacitat més gran. La retribució ha d'anar en línia amb el mercat i amb la resta de l'empresa.

"Els compromisos amb la lleialtat familiar poden posar fre a una resposta empresarial adequada" 

Als treballadors no se'ls ha d'exigir més que als familiars, però tampoc menys. Els compromisos amb la lleialtat familiar poden posar fre a una resposta empresarial adequada. Acostumen a ser treballadors amb menys restriccions, perquè és més difícil que els facin fora malgrat fracassar. 

La possible no existència d'edat de jubilació facilita l'aferrament al càrrec. Això pot tenir avantatges com la coherència i perseverança de polítiques, però també inconvenients com estancament i desmotivació, facilitant l'aparició sobrevinguda de Fredos.

Més informació
Vito Corleone
Robert de Niro obre un hotel a Barcelona
Avui et destaquem
El més llegit