La IA generativa, un nou repte per a la visibilitat digital del català

Com fot afectar la intel·ligència artificial al SEO i al contingut en català?

Taula rodona organitzada per la Fundació.cat amb motiu del Dia d'Internet | Cedida Taula rodona organitzada per la Fundació.cat amb motiu del Dia d'Internet | Cedida

La intel·ligència artificial generativa (IAGen) ha revolucionat la creació de continguts i com a conseqüència, tot el que està relacionat amb la comunicació. De cop, han sorgit multitud d’eines que ens permeten crear imatges d’alta qualitat, generar articles, fer cançons o obtenir respostes a dubtes, i tot, de manera instantània.

Aquest allau recent de serveis d’accés a la informació basats en la IAGen  modifica substancialment les expectatives de visibilitat del contingut digital en català i requereix abordar aquest àmbit de manera coordinada i documentada.

Els cercadors com Google i Bing, que aporten als llocs web una gran proporció de les visites que reben, modifiquen contínuament els seus algoritmes i la manera de presentar els resultats per tal de fer-los més rellevants, obligant els responsables de SEO a ajustar les seves estratègies. Però l’adopció de la IAGen per part dels cercadors reduirà encara més la transparència del procés, perquè dificulta rastrejar l’origen de la informació que rep l’usuari, sigui una notícia, un tràmit administratiu o la fitxa d’un producte comercial.

Com es fa SEO contra una IA? Com la IAGen redefineix el SEO i el futur del contingut digital en català? Totes aquestes qüestions s’han debatut entre especialistes SEO en una taula rodona organitzada per la Fundació .cat per commemorar el Dia d’Internet. Els experts Fernando Checa (Novaigrup), Òscar Nogueras (OnTranslation), Eva Olivares (DobleSEO) i Clara Soteras (El Nacional) han examinat sota la moderació del periodista Albert Cuesta les inquietuds i incerteses entorn la IA i com pot afectar al SEO i al contingut digital en català.

Com es fa SEO contra una IA? Com la IAGen redefineix el SEO i el futur del contingut digital en català?

Una de les principals preocupacions pels experts és sobre el repte que té per davant el contingut digital en llengua catalana. Els principals xatbots d’IAGen són capaços de dialogar amb l’usuari en un català molt acceptable, però amagant que la informació que ofereixen està molt probablement en un altre idioma. Òscar Nogueras recorda que «la gran majoria del contingut amb què s’han entrenat els xatbots és en anglès».

Per la seva banda, Fernando Checa afegeix que "la generació del contingut útil és clau en l’àmbit SEO. Aquest és un procés evolutiu el qual les empreses hi ha de dedicar temps i recursos".

Taula rodona organitzada per la Fundació.cat amb motiu del Dia d'Internet | Cedida
Taula rodona organitzada per la Fundació.cat amb motiu del Dia d'Internet | Cedida

L’experta Eva Olivares també destaca que "empreses petites a vegades no disposen del català al web per manca de pressupost i per desconeixement de les possibilitats que ofereix el català. Tampoc es pot oblidar la canibalització del català i castellà quan les cerques no son clares".

Fruit de les preocupacions que sorgeixen entre els experts SEO davant d’aquests reptes entorn la IA diversos especialistes de referència en SEO inclosos els participants en el debat, han acordat constituir formalment una comunitat de posicionament i màrqueting digital en català.

Especialistes de referència en SEO (inclosos els participants en el debat) han acordat constituir formalment una comunitat de posicionament i màrqueting digital en català.

El mercat SEO en català és un mercat inconscient. Malgrat el creixement de pàgines web en català, moltes d’elles no estan optimitzades per als motors de cerca en aquest idioma. Aquesta situació representa una gran oportunitat desaprofitada. Cal “evangelitzar” sobre la importància del SEO en català.

Aquestes i d’altres qüestions seran analitzades per la comunitat de SEO en català, es visibilitzaran casos d’èxit i iniciatives per incentivar i promoure les bones pràctiques en aquest àmbit.

Aquest grup promotor inicial, que compta amb el suport de la Fundació .cat, convida a altres professionals interessats a sumar-se a la iniciativa, inscrivint-se a la pàgina https://ja.cat/seocatala

Més informació
Es pot barrar el pas al comerç internacional?
Tant si és repercutit com suportat, sempre acaba sent IVA pagat
Quan de tu s’allunya, de la llengua viu
La Directiva d’Informació de Sostenibilitat Corporativa: una oportunitat per a la llengua catalana?
Avui et destaquem
El més llegit