Kedu, el futur és ara

Els negocis busquen posicionar-se en un mercat cada vegada més competitiu, però el terreny de joc pateix variacions constants

Equip de Kedu | Cedida Equip de Kedu | Cedida

La digitalització ja no és de ser una opció per a moltes empreses, sinó una realitat. Automatitzar els processos permet oferir respostes ràpides i directes de manera més senzilla. Simplificant les tasques es millora el servei, cosa que implica un salt qualitatiu en l'experiència del client, doncs augmenta la seva satisfacció i fidelització.

D'altra banda, l'automatització suposa reduir al màxim possible les tasques tedioses i repetitives. Tot flueix de manera natural. Els treballadors poden concentrar esforços en les activitats més rellevants, augmentant així la productivitat de l'empresa. A més, la digitalització facilita la gestió i l'administració alhora que redueix els temps i els costos.

El mercat és cada cop més competitiu. Els negocis busquen posicionar-se i el terreny de joc pateix variacions constants a mesura que s'adapta a les noves tecnologies. Les empreses han de respondre a aquestes demandes. La digitalització no només ofereix solucions de futur, també de present. Millora la imatge de la marca i hi aporta una visió de compromís i innovació. Davant d'aquest escenari, una eina clau per aconseguir una transformació digital eficient és la consultoria IT, on Kedu es postula com a gran aliat.

El projecte es va iniciar el 2018 amb un equip petit i molt ben avingut

El projecte es va iniciar el 2018, de la mà de Barcelona Activa, amb un equip petit i molt ben avingut. Els diferents membres, amb un perfil diferent dins de la consultoria informàtica, ja havien col·laborat en altres projectes i tenien una idea molt clara del que buscaven, tant estructuralment com de presa de decisions, per això van constituir la cooperativa. Avui, l'equip està compost per quatre persones, tres de les quals són nois, encara que la idea és sumar més noies, “no per complir cap quota sinó perquè hi ha molt bones desenvolupadores i administradores de sistemes que l'alta consultoria no està sabent cuidar”, explica Eric Rial, soci de Kedu.

La idea inicial, i en què avui continuen creient des de Kedu, era que el projecte havia de cobrir algunes necessitats que no s'havien complert. Així, la fi de la cooperativa és generar llocs de treball de qualitat al sector tecnològic, amb les millors condicions laborals possibles i amb valors socials ferris, com són la incorporació de sòcies cooperativistes en un sector altament masculinitzat o que a nivell estatutari es contempli la conciliació familiar, especialment dels que s'han de fer càrrec d'algun familiar.

Rial: “Tenim una quota molt important del sector agroalimentari. Els sectors més tradicionals s'estan acostant cada cop més a les noves tecnologies”

La companyia compta amb tres línies de negoci: administració i desenvolupament de sistemes, desplegament de programari i estratègia SEO i implementació (de la tecnologia desenvolupada) i consultoria. D'aquesta manera, no tanquen la porta a cap companyia que requereixi els serveis. Han treballat tant amb clients que buscaven digitalitzar-se com amb empreses purament tecnològiques. Això si, en general, els clients solen ser empreses que aposten per la innovació tecnològica i necessiten que algú els acompanyi en el procés. “Tenim una quota molt important del sector agroalimentari. Els sectors més tradicionals s'estan acostant cada cop més a les noves tecnologies”, explica Rial.

L’equip de treball, a més, així com les infraestructures, s'organitza entorn a les necessitats del client. Tot i que sempre hi ha una cara visible de Kedu, que serà la referència i farà un primer estudi dels requisits, les necessitats i la viabilitat del projecte, la cooperativa treballa amb col·laboradors externs i fins i tot en intercooperació amb altres persones o entitats.

Rial: “No entenem el desenvolupament tecnològic i la formació com a dos processos separats”

El camí, però, no s'acaba en tant que es desenvolupa la infraestructura tecnològica. Sempre hi ha un procés de traslladat, del qual se'n farà càrrec la persona de referència de Kedu, de les noves metodologies. Moltes vegades, fins i tot després de la implementació, hi ha una part de consultoria i formació d'aquestes tecnologies. “No entenem el desenvolupament tecnològic i la formació com a dos processos separats”, detalla Rial.

“El programari ja no consisteix a elaborar 'la peça', lliurar-la i desentendre't, hi ha d'haver un manteniment, unes actualitzacions, que nosaltres contemplem a nivell evolutiu… tot dependrà de les necessitats de cada cas”, explica Rial. Així, Kedu sempre procura pel futur del client i, per això, intenta no utilitzar tecnologia privativa, amb codi i documentació tancada. “Quan lliurem un projecte de programari, fem un lliurament del codi font i tota la documentació corresponent. No volem que el projecte mori amb el desenvolupador o administrador. Volem que qui es quedi amb nosaltres sigui per una qüestió de confiança i tranquil·litat”.

Rial: "Volem que qui es quedi amb nosaltres sigui per una qüestió de confiança i tranquil·litat”

I així sol ser. El model de negoci de la cooperativa, centrat en les persones (Kedu ha de ser una eina per complir les necessitats professionals però també personals), suposa la màxima implicació dels socis en els projectes, sobretot amb vista als clients, ja que tots comparteixen responsabilitats, drets i obligacions per igual. Des de l'inici, hi ha hagut poques entrades i sortides de personal, que han reafirmat al client el compromís de tots els socis amb el projecte.

D'aquesta manera, són optimistes de cara al futur, tant en volum de treball com de desenvolupament del laboratori (espai per desenvolupar les seves pròpies tecnologies) i millora de l'equip, que es pretén ampliar amb perfils nous que permetin oferir, si és possible, un millor servei. Això sí, des del principi, Kedu “millora, manté, actualitza i adapta” les empreses.

Més informació
Laboratori de Lletres, viure d'escriure
Narrativa Fērtil, escriure per cicatritzar ferides
Ökollective i fer bé les coses
Avui et destaquem
El més llegit