Mercadona aporta l'1,1% del PIB i l'1,8% de l'ocupació a Catalunya

La distribució sectorial dels impactes totals mostra que la cadena de supermercats concentra el 76,6 % de la renda generada en el sector serveis

Mercadona dóna feina a 64.255 persones a Catalunya | ACN
Mercadona dóna feina a 64.255 persones a Catalunya | ACN

L'activitat de Mercadona aporta 2.494 milions d'euros en termes de renda, xifra que equival a l'1,1% del PIB català, i dóna feina a 64.255 persones, un 1,8% de l'ocupació a Catalunya. Així s'extreu de l'informe realitzat pel catedràtic de la Universitat de València (UV) i director adjunt d’investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), Joaquín Maudos, i el professor d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Walter Garcia-Fontes, sobre l'impacte econòmic que genera Mercadona a l'economia catalana en termes de renda i ocupació, atenent les dades corresponents a l'exercici 2017.

Més info: Mercadona tindrà el 30% de quota de mercat el 2023

L'estudi distingeix entre els impactes econòmics que Mercadona genera de manera directa, és a dir, els relacionats amb la seva pròpia activitat de venda de productes a les seves botigues, d'aquells que genera de manera indirecta en els diferents sectors de l'economia com a conseqüència de les compres que ha fet als seus proveïdors i aquests, al seu torn, als seus, i així successivament.

A més, cal afegir un tercer tipus d’impactes que també es deriven de l'activitat de Mercadona i que s’anomenen induïts: la renda que la cadena de supermercats i els seus proveïdors generen al llarg de tota la cadena de valor es consumeix en gran part, per la qual cosa l'economia ha d'incrementar la seva producció per satisfer aquest augment de la demanda de béns de consum. L'augment de la producció comporta, al seu torn, més renda i ocupació.

Impacte total

De manera directa, el 2017 Mercadona ha aportat 643 milions d’euros al PIB de Catalunya (un 0,3 % del PIB català) i 12.895 llocs de treball (0,4 % de l’ocupació total de Catalunya). No obstant això, l’impacte total de la companyia a Catalunya és considerablement superior, ja que a l’impacte directe cal afegir els impactes que genera al llarg de la cadena de producció (l’indirecte i l’induït).

Si considerem la suma dels tres impactes que Mercadona genera a Catalunya, en termes de renda (PIB) l’informe quantifica en 2.494 milions d’euros l’impacte total, mentre que en termes d’ocupació ascendeix a 64.255 empleats a temps complet/any. Aquestes xifres suposen que Mercadona ha generat l’1,1 % del PIB català i l’1,8 % de la seva ocupació el 2017.

L'informe destaca que del total de renda que Mercadona ha generat a Catalunya (2.494 milions d'euros), el 25,8 % (643 milions d’euros) és un impacte directe, que es correspon majoritàriament amb els sous de la plantilla de Mercadona, els lloguers que genera i el seu benefici, mentre que la resta són impactes indirectes (el 53,5 % del total, que correspon a 1.334 milions) i induïts (el 20,7 %, que correspon a 517 milions).

Efecte tractor

En el cas de l'ocupació (64.255 ocupats), l'impacte directe, format pels treballadors que componen la plantilla de Mercadona a Catalunya, supera el 20 % (12.895 treballadors), mentre que la resta és indirecte (prop del 63 %) i induït (més del 17 %, que representa un total d’11.000 treballadors).

La distribució sectorial dels impactes totals mostra que, de manera agregada, el sector de l'economia catalana més beneficiat per l'activitat de Mercadona és el dels serveis, ja que concentra el 76,6 % de la renda generada, sobretot el comerç (42 % del total). En el cas de l'ocupació, el 72,6 % es genera en els serveis (el 42,3 % en el comerç). També destaca que el 18,2 % de l'ocupació generada per Mercadona a Catalunya és en el sector agroalimentari (11.722 llocs de treball), que inclou tant el sector primari com la indústria agroalimentària.

Una altra de les conclusions de l'informe és que per cada euro de renda (salaris, lloguers i beneficis) generat per Mercadona a les botigues de Catalunya, es generen addicionalment 4 euros a l'economia catalana, i per cada lloc de treball generat a Mercadona, se’n creen gairebé 5 més a l'economia catalana, com a resultat tant de les seves compres a altres empreses com de les inversions que promou, "xifres que mostren l'important efecte tractor que Mercadona té sobre l'economia catalana", conclou l'informe.

Més Informació
Mercadona apujarà un 15% els sous de la seva plantilla
El segon magatzem online de Mercadona serà a Ripollet
Avui et destaquem
Comentaris