9 de cada 10 reduccions de jornada laboral per cura de fills són de dones

L'ús d’aquest dret laboral va créixer un 26% respecte l’any anterior, segons dades de l’EPA, però els pares que l’exerceixen no arriben al 10%

La paritat laboral es desdibuixa a la xifra de sol·licituds de cures familiars | iStock La paritat laboral es desdibuixa a la xifra de sol·licituds de cures familiars | iStock

Més del 90% dels aproximadament 60.000 casos de reducció de jornada per raons de cura de fills i altres membres de la família registrats a finals del 2023 els van sol·licitar les dones. Són dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) referents al quart trimestre del 2023. En xifres absolutes, van ser 54.500 de les 60.000 reduccions registrades el darrer quadrimestre de l’any, un 90,8%. Els pares, per tant, es van quedar només amb el 9,2% de les reduccions.

Les dones continuen dominant de forma aclaparadora aquest àmbit, tal com es pot observar a la distribució d'excedències: el 89% d'elles van ser utilitzades per mares, en comparació amb només el 10,7% pels pares l'any 2022, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la xifra d'homes encara és extremadament baixa en comparació amb el volum de sol·licitud de dones, aquesta ha superat el llindar dels 10 punts per primer cop. Fa deu anys, les peticions masculines no passaven del 4% del total.

La xifra d'excedències demanades per homes ha superat per primer cop el 10%, tot i ser clarament minoritària

El 90,8% que va presentar Catalunya a finals del passat any, però, es queda curt respecte a les estadístiques al conjunt de l'Estat. Allà, les sol·licituds femenines superen el 92% del total, i els pares només representen el 7,4% de les excedències totals. Segons la llei, qualsevol gènere es pot acollir a aquest dret sempre que tinguin al seu càrrec a algun menor de dotze anys o una persona malalta o incapacitada. La normativa no estableix cap distinció per dones o homes: la reducció de sou és igual per a les dues bandes i també el mínim de disminució d'una vuitena part de la jornada laboral.

Més info: Redefinir estructures, no dones

Increment extraordinari de les sol·licituds a Catalunya

Casualment, l'últim trimestre del 2023 passat va suposar un gran repunt en aquest índex. Les reduccions de jornada laboral per cura de fills i altres familiars a Catalunya van passar de 47.500 a 60.000, és a dir, van augmentar un 26% respecte a les dades del mateix període del 2022. A l'Estat també es va produir un augment, però només del 6%.

La responsabilitat de cuidar fills i familiars dependents va representar prop del 12% de les jornades laborals a temps parcial a Catalunya, situant-se com la segona raó principal després dels treballadors que opten per aquest règim per manca d'oportunitats de feina a temps complet, els quals representen el 34% del total, amb un 71% d'aquest grup format per dones. Un altre motiu per al treball a temps parcial, sobretot per part de les dones, són les responsabilitats familiars i personals addicionals, amb més del 78% d'aquestes jornades, en comparació amb el 21% sol·licitat pels homes. Pel que fa als contractes a temps complet, encara que també hi ha diferències de gènere, són menys marcades: a nivell estatal, les dones ocupen el 42,5% d'aquests contractes, mentre que els homes representen el 57,5%.

Més informació
Parlem de dones i poder
La presència de dones en llocs directius cau un 6% a Catalunya i s'estanca al sector TIC
Avui et destaquem
El més llegit