Ens hi juguem el futur d’empreses i autònoms!

Les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona s’estan plantejant des d’alguns sectors, interessadament, com unes eleccions entre independentistes i unionistes. La realitat en canvi és una ben clara: estan en joc els interessos empresarials de companyies amb posicions de domini versus les que no tenen cap mena de poder o bé és molt minso.

"Les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona s’estan plantejant des d’alguns sectors, interessadament, com unes eleccions entre independentistes i unionistes"

Mentre les grans empreses, monopolis i oligopolis de rendes excessives, s’han organitzat històricament per defensar les seves conveniències, les pimes no tenen espai suficient per a defensar les seves, i això provoca que s’alenteixi la millora de l’economia.

Controlar el poder desmesurat i creixent dels oligopolis requerirà una cruenta batalla contra l’statu quo creat. Aquí han de jugar un paper molt important les pimes i els autònoms, perquè representen el 99% de les empreses i el 70% de l’ocupació. Lamentablement, com que no existeixen plataformes fortes i eficaces que defensin els seus interessos, no posseeixen la capacitat d’influència i representació suficient perquè es tinguin en compte les seves propostes durant la presa de decisions dels governs i reguladors.

Més info: 'J'accuse!', de Crous i Torres sobre "el joc brut i les trampes" a la Cambra

Un cas a part és l’acord històric aconseguit a Catalunya entre Pimec i Foment del Treball després de dotze anys de litigis i discrepàncies. Un acord positiu pel país i per a l’economia, ja que per primera vegada es disposa d’una representació justa i adequada a les conveniències de les pimes i els professionals autònoms catalans. Un acord que ha de servir d’exemple per a la resta d’Espanya.

Foment del Treball i Pimec tindran representació institucional paritària a tots els efectes, fet que comporta que tindran una distribució igual de representants, drets i garanties a tots els efectes.

Dit tot això, les Cambres de Comerç, que són corporacions de dret públic, haurien de ser la casa de tots els empresaris i no un lobby de 10 empreses de l’Ibex 35. Per aquest motiu, el gran repte és aconseguir que les pimes i els autònoms tinguin el pes que els hi correspon, en tant a representació, respecte a les grans empreses. Els autònoms, que configuren més del 50% del cens cameral, han estat menystinguts històricament sense que se’ls hi tingui en compte en les seves necessitats.

"Controlar el poder desmesurat i creixent dels oligopolis requerirà una cruenta batalla contra l’'statu quo' creat"

Aquestes eleccions són importants, no només en clau de Catalunya, sinó perquè la Cambra de Comerç de Barcelona té un paper molt significatiu a la Cambra d’Espanya. I això són paraules majors. La influència de la Cambra de Barcelona renovada, posant en valor la defensa de les pimes, pot ser devastadora per l’establishment de la Cambra d’Espanya.

Els que des de fa molts anys defensem els interessos de les pimes i els autònoms veiem com un fet històric que la Cambra canviï el seu signe i, a més, podria tenir un efecte mimètic a la resta de les cambres de l’Estat controlades pels monopolis, oligopolis i cotitzades. En contraposició, el resultat de les eleccions a Barcelona dependrà en una part important dels 14 membres del plenari que representen les empreses de pagament, que són grans companyies.

Més info: Els 40 principals de Crous i Torres: "Si tu no votes, res no canviarà"

S’ha d’insistir a obtenir un compromís de les institucions empresarials per donar suport a les petites, mitjanes i microempreses i als autònoms, defensant el capitalisme inclusiu enfront del capitalisme de clients. Les Cambres han de defensar els interessos generals de totes les empreses, evidentment de les grans també, ja que és la seva raó d’existir i la lluita té molts vectors claus com ara millorar l’accés i la participació de les pimes en la contractació pública; simplificar els tràmits administratius; lluitar contra les pràctiques restrictives de la competència i contra la morositat durant les operacions comercials; impulsar un marc fiscal sobre els beneficis empresarials que compleixi amb el principi de progressivitat, rebaixi els costos de compliment per a pimes i autònoms, promogui la continuïtat i creixement empresarial i afavoreixi la capitalització en lloc del deute com a fórmula preferent de finançament empresarial; afavorir un mercat laboral dinàmic que vetlli per la seguretat a la feina; reclamar, en matèria energètica, uns marcs normatius transparents i estables que descentralitzin la generació, facilitin l’autoconsum i fixin un accés al subministrament amb preus que no llastrin la competitivitat de les empreses.

Ara és el moment d’exigir un canvi, profund i transformacional. Les Cambres de Comerç han de servir-nos a tots per igual i per això, en aquestes eleccions camerals, és molt important votar.

"La influència de la Cambra de Barcelona renovada, posant en valor la defensa de les pimes, pot ser devastadora per 'l’establishment' de la Cambra d’Espanya"

És l’era d’un nou “segle de les llums”, una nova il·lustració que ens ajudi a estendre el criteri racional de les pimes i superar barreres absolutistes de les grans empreses. Hem d’establir ponts de col·laboració que valorin l’especialització de les pimes i els autònoms, així com la seva major capacitat d’adaptació als canvis en benefici del conjunt del teixit empresarial, no hem de perdre de vista que competim en un mercat global i que les Cambres són i han de ser les que ajudin el conjunt de les seves 425.000 empreses censades. Hem d’aconseguir que les empreses no només pensin en el que la Cambra pot fer per elles, sinó també el què elles poden fer per la Cambra, que necessita a les seves empreses i aquestes la necessiten a ella, no podem perdre l’oportunitat per aconseguir aquesta simbiosi, no podem esperar 17 anys més, ni tan sols quatre.

Més informació
La gota malaia de Crous i Torres a la Cambra
Crous-Torres i 50a50: crònica d'un (des)acord en 72 hores
Torres: "La Cambra actual no representa autònoms, pimes, ni grans empreses"
Avui et destaquem
El més llegit