Economia digital, circular i indústria 4.0: salaris i orígens dels treballadors

Les dones continuen sent una minoria en aquests sectors

Les aplicacions de la robòtica arriben a camps com la medicina o l'automobilística Les aplicacions de la robòtica arriben a camps com la medicina o l'automobilística

Els salaris dels professionals de les empreses catalanes de la indústria 4.0, economia digital i economia circular són més alts que la mitjana d’altres sectors, també que la d’altres comunitats, segons un recent informe d’Acció, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat. Però les dones continuen sent una minoria i, el més greu, és que encara ho són més en els estudis universitaris per dotar de professionals a aquests sectors, fins i tot per sota de la mitjana estatal.

L’informe destaca “l’evolució positiva” dels salaris dels professionals de les empreses catalanes d’indústria 4.0, economia digital i economia circular, que situa per sobre de la mitjana d’altres salaris white-collar (coll blanc), terme que identifica els treballadors amb formació superior que no es dediquen a feines físiques. Precisa que els salaris dels software engineers i dels desenvolupadors són “lleugerament superiors” als de la resta de la península, si bé encara estan lluny dels que s’ofereixen a Europa.

Els salaris en la indústria 4.0 s’han “estancat” en els últims tres anys, amb una lleugera pujada el 2022 a causa de la inflació. En el sector de l’economia digital, l’informe destaca que hi ha més demanda que oferta i, en el de l’economia circular, que hi ha demanda de perfils específics, com els de sustainability manager, consultant o researcher.

Pel que fa a la indústria 4.0, l’informe d’Acció es refereix a empreses dedicades a robòtica, fabricació additiva, cloud, realitat virtual, connectivitat, ciberseguretat, Internet de les coses (IoT), fotònica, blockchain, big data o intel·ligència artificial. Les posicions més demandades són les de científic de dades i les d’especialista en ciberseguretat i en IoT. Hi ha més demanda que oferta. Els homes (65%) gairebé dupliquen a les dones (35%). Aquestes dades corresponent a una mostra de 12.800 treballadors de la indústria 4.0 a Catalunya.

Precisament, la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, Gina Tost, va xifrar la setmana passada en 1.100 les empreses catalanes vinculades a la indústria 4.0, “el triple de les que hi havia el 2017”.

Salaris en la indústria 4.0 a Catalunya
 Posició  Euros
 Especialista en ciberseguretat  56.000
 Especialista en impressió 3D  54.200
 Enginyer en robòtica  50.700
 Especialista en intel·ligència artificial  47.400
 Científic de dades  43.500
 Especialista en IoT  41.800

 

Els treballadors originaris d'altres països representen el 13 % del total. Destaquen en les primeres posicions alemanys i argentins.

Origen dels treballadors estrangers de la indústria 4.0 a Catalunya
 País d'origen  % del total
 Alemanya  2,4%
 Argentina  1,7%
 Itàlia  1,2%
 Brasil  1,1%
 Regne Unit  1,0%
 Estats Units  0,9%
 Mèxic  0,9%
 Filipines  0,7%
Polònia  0,7%
 Bèlgica  0,5%
 França  0,5%
 Paraguai  0,4%
 Suècia  0,4%

 

Respecte l’economia digital, inclou empreses del sector de les TIC i d’altres àrees digitals vinculades a la digitalització de la indústria (per exemple, comerç electrònic, audiovisual, videojocs, enginyeria o smart cities). Els perfils més demandats són els de desenvolupador backend i frontend i el de científic de dades. Sis de cada deu treballadors són homes (representen el 61% mentre que les dones són el 29%). Aquestes dades corresponen a una mostra de 70.500 professionals de l’economia digital a Catalunya.

Salaris en l'economia digital a Catalunya
 Posició  Euros
 Enginyer DevOps  57.700
 Desenvolupador backend  49.900
 Especialista en cloud  49.600
 Especialista en intel·ligència artificial  47.400
 Especialista en blockchain  47.000
 Desenvolupador frontend  45.000
 Científic de dades  43.500

 

El 15% dels treballadors d’aquest sector són d’origen estranger. Destaquen britànics i argentins.

Origen dels treballadors estrangers del sector de l'economia digital
 País d'origen  % del total
 Regne Unit  2,3%
 Estats Units  2%
 Argentina  1,6%
 Veneçuela  1,2%
 Alemanya  1,1%
 Itàlia  1,1%
 Brasil  1,0%
 Països Baixos  0,7%
 Mèxic  0,6%
 França  0,6%
 Filipines  0,5%
 Austràlia  0,5%
 Rússia  0,4%
 Romania  0,4%
 Xile  0,4%
 Colòmbia  0,3%

 

Respecte a les empreses d'economia circular, les posicions amb més demanda són les de gestors de medi ambient i de residus. Per sexes, el 62% són homes i el 38%, dones. Aquestes dades corresponen a una mostra de 11.800 professionals de l’economia circular a Catalunya.

Salaris en l'economia circular a Catalunya
 Posició  Euros
 Director en sostenibilitat  53.400
 Consultor de sostenibilitat  44.600
 Especialista en sostenibilitat  41.300

 

Aproximadament, el 40 % dels treballadors d’aquest sector són originaris d’altres països, entre els quals destaquen britànics i alemanys.

Origen dels treballadors estrangers del sector de l'economia circular
 País  % del total
 Regne Unit  6,5%
 Alemanya  4,9%
 Països Baixos  3,2%
 Itàlia  2,7%
 Estats Units  2,5%
 França  2,3%
 Veneçuela  2,2%
 Austràlia  1,8%
 Brasil  1,8%
 Bèlgica  1,5%
 Colòmbia  1,5%
 Mèxic  1,3%
 Filipines  1,3%
 Argentina  1,2%
 Paraguai  0,8%
 Suècia  0,8%

 

En els estudis relacionats amb aquests tres sectors es detecta un biaix de gènere. Així, pel que fa als estudiants catalans que cursen matèries vinculades a la indústria 4.0, només el 24% són dones (dos punts per sota de la mitjana estatal d’estudiants de màsters i postgraus). En economia digital, les dones són un 32% (un punt menys que la mitjana estatal). I en economia circular, un 44% (4 punts menys).

Més informació
Madrid o Catalunya, on es viu més anys? (l’esperança de vida per comunitats)
Forbes actualitza la llista dels més rics del món (així queden els catalans)
On són els salaris més alts? (guanyen Madrid i els càrrecs intermedis)
Avui et destaquem
El més llegit