7 anys de VIA Empresa. Confinats.

Salvador Pla
7 ANYS DE VIA EMPRESA. CONFINATS
per Salvador Pla
Rosanas i Cugueró
per Natàlia Cugueró i Josep Maria Rosanas
Javier Pacheco
7 ANYS DE VIA EMPRESA. CONFINATS
per Javier Pacheco
Jordi Tarragona
per Jordi Tarragona
Jordi Bover
7 ANYS DE VIA EMPRESA. CONFINATS
per Jordi Bover
Toni Rodriguez
per Toni Rodríguez
Rubén Sans
per Ruben Sans
Benjamí Villoslada
7 ANYS DE VIA EMPRESA. CONFINATS
per Benjamí Villoslada
Albert Ortas
7 anys de VIA Empresa. Confinats
per Albert Ortas
Gemma Cernuda-Canelles
7 ANYS DE VIA EMPRESA. CONFINATS
per Gemma Cernuda-Canelles