La Diputació de Barcelona facilita 725 insercions al mercat laboral

El projecte 'Ocupació a la Indústria Local' ajuda els col·lectius més vulnerables a reinserir-se al mercat laboral

El sector del metall a Catalunya, juntament amb Madrid i el País Basc, representa un 75% de la metal·lúrgia de l’Estat El sector del metall a Catalunya, juntament amb Madrid i el País Basc, representa un 75% de la metal·lúrgia de l’Estat

El projecte 'Ocupació a la Indústria Local' de la Diputació de Barcelona ha aconseguit formalitzar 725 insercions al mercat laboral durant la seva primera edició, del 2015 al 2016. El projecte, que pretén enfortir el model de la indústria tradicional i generar llocs de treball de qualitat, s’ha centrat en 12 iniciatives d’ens locals de la demarcació, atenent sis àmbits industrials pilars del sector secundari barceloní: el metal·lúrgic, el tèxtil, el vitivinícola, el químic i farmacèutic, el logístic i l’alimentari.

L'objectiu és promoure la contractació de persones en situació d'atur que presenten especials dificultats d'inserció a partir d'itineraris personalitzats de millora de l'ocupabilitat coherents amb les necessitats del teixit empresarial ubicat, especialment, en sistemes productius locals en l'àmbit industrial. D’aquesta manera, s’afavoreix la competitivitat de les empreses incloses als sistemes productius locals, enfortir la col·laboració publicoprivada i generar llocs de treball per als col·lectius més impactats per l'atur.

A la primera edició del projecte, dotada amb un pressupost de 2 milions d’euros, hi han participat 1.386 persones, 797 empreses i 206 agents col·laboradors, amb una forta presència del sector metal·lúrgic que ha copsat més de la meitat de les empreses participants i gairebé el 50% de les persones i el agents col·laboradors. Les 725 insercions realitzades permeten obtenir una elevada taxa d’inserció del 45%.

Del total d’insercions, un 21% es tracten de contractes laborals amb una durada superior als sis mesos. Tot i que el nombre de contractes temporals encara és dominant, destaca l’augment de la durada dels contractes en empreses participants en el projecte: en aquest cas, el percentatge de contractes amb una durada major a mig any s’enfila fins al 33% del total.

Pel que fa al perfil de les persones participants, hi ha una major presència d’homes (62%) que de dones (38%). Hi domina un perfil d’estudis bàsic i mitjà en homes, mentre que les dones presenten una distribució per nivell d’estudis més homogènia. Pel que fa a l’edat, en dones predomina una edat d’entre 30 i 45 anys, mentre que en homes el principal gruix el trobem en edats que superen els 45.

La taxa d’inserció ha estat moderadament més elevada en nivells d’estudis mitjans o superiors (47,1% i 50,3% respectivament) que entre els participants amb nivell d’estudi baix (38,9%). Pel que fa al temps a l’atur, els participants que portaven menys de dotze mesos desocupats presenta una taxa d’inserció significativament superior (51,1%) als participants amb més d’un any a l’atur (37,7%).

Destaca la forta presència de micro i petites empreses, que conjuntament representen el 77% del total de corporacions que han participat al projecte, fet que mostra la realitat empresarial del país. El projecte, que dóna cobertura al 81% del territori barceloní i al 80% de la població, ha aconseguit eixamplar els objectius marcats per a la primera edició, arribant tant a una taxa d’inserció com a un nombre participants superior al previst. 

També en formació s’han assolit els objectius fixats, amb 737 persones participants en accions formatives a l’aula i 150 persones formades a l’empresa. D’entre les accions formatives teòriques se n’han celebrat 600 de competències tècniques, 391 de competències transversals i 190 de competències de base.

Quatre subprogrames a Osona per fomentar l’ocupació

La fortalesa del sector metal·lúrgic a Osona ha fet de la comarca un dels territoris protagonistes amb el projecte 'Ocupació a la Indústria local'. Amb Creacció (l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement), una desena d’ens locals de la comarca al capdavant, empreses i entitats de la comarca, el projecte destinat a Osona ha creat quatre subprogrames per fomentar l’ocupabilitat de joves, dones i aturats de llarga durada en el sector industrial de la comarca. Els quatre subprogrames creats són ‘Campanya joves amb èxit’; ‘Programa de mentoratge’; ‘Formació experimental’; i ‘Estimular la contractació’.

El ‘Programa de mentoratge’ s’ha desenvolupat  conjuntament amb la Fundació Impulsa i ha comptat amb empresaris joves de la comarca que han exercit de mentors per ajudar als joves a créixer professionalment. Durant la primera edició del programa, hi ha participat un total de 18 alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà, amb una taxa de continuïtat de gairebé el 90%. D’altra banda, la ‘Formació experimental’ ha aconseguit crear fins a 33 insercions, mentre que el subprograma ‘Estimular la contractació’ ha permès la inserció de 18 persones més. 

Més informació
Creix un 14,4% la despesa per turista a l'entorn de Barcelona
30 milions d'euros per modernitzar els polígons
La taxa d’emprenedoria creix fins al 6,99%
La Diputació destina 60 MEUR a un nou programa de foment de l'ocupació
Avui et destaquem
El més llegit