Mobilitat sostenible per als empleats de la Diputació de Barcelona

Impulsa el Pla de Desplaçament d'Empresa per millorar la salut i la seguretat dels seus treballadors

La Diputació treballa per promoure els mitjans de transport no motoritzats | Shutterstock La Diputació treballa per promoure els mitjans de transport no motoritzats | Shutterstock

Un 36% dels treballadors de la Diputació de Barcelona es mou, com a mínim, un cop per setmana per motius de feina. A més, mentre que un 27% accedeix al centre de treball en vehicle privat, un 5% ja ho fa en bicicleta. Però això no és suficient i és necessari promoure més la mobilitat sostenible. Precisament per això, i amb la voluntat d’optimitzar la mobilitat dels treballadors i d’afavorir els mitjans de transport alternatius al vehicle privat, la Diputació ha impulsat el Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) per millorar la salut i la seguretat dels seus empleats, segons informen en un comunicat.

Més info: Barcelona, capital europea de la innovació en mobilitat

El document compta amb vuit programes d'acció que també tenen per objectiu prevenir la contaminació atmosfèrica i la reducció de les emissions d'òxid de nitrogen, partícules en suspensió i CO2. De fet, des de la constitució de la Taula de Mobilitat, l’any 2016, la Diputació de Barcelona treballa per promoure els mitjans de transport no motoritzats i, per a això, impulsarà una millora de l’accessibilitat i senyalització dels itineraris per a vianants i s’instal·laran nous elements per augmentar la capacitat dels aparcaments de bicicletes, afavorint l’accés als recintes amb aquests mitjans de transport.

La Diputació es converteix així  en la primera gran administració local del país en implantar un document d’aquestes característiques. A més, en la mateixa línia, s’incorporarà un conjunt d’eines bàsiques de manteniment de les bicicletes als centres de treball, s’implementaran punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques, s’incentivarà l’adquisició de bicicletes i es mantindrà l’aposta per la campanya anual Agafa la bici per anar a la feina, amb la voluntat de potenciar la intermodalitat bicicleta i transport públic. I tot, recordant que la Diputació aposta per la flexibilitat laboral dels treballadors i s’impulsarà el teletreball i les videoconferències.

Transport públic i sostenible

Actualment, l’accés en transport públic als centres de treball és al voltant del 47% de la plantilla. Per incentivar l’ús del transport públic per accedir als centres de treball  es difondrà l’oferta d’aquest i els avantatges del seu ús entre els treballadors i els visitants. A més, la Diputació de Barcelona mantindrà el servei de bus llançadora al recinte Mundet i es treballarà per passar-lo del combustible fòssil a l’híbrid o elèctric.

D’altra banda, també es promourà l’ús del cotxe compartit i es difondrà el cost real de l’ús del vehicle privat entre el personal. En aquesta línia, a més, es treballarà per renovar la flota de vehicles que té la corporació prioritzant aquells vehicles amb unes baixes emissions de contaminants primaris. Al mateix temps, es promourà l’ús del cotxe compartit, s’establiran criteris ambientals en la flota de vehicles dels proveïdors i s’instal·laran nous punts de recàrrega elèctrica.

Més formació

Un dels eixos del Pla de Desplaçament d’Empresa té com a finalitat formar els treballadors de la Diputació de Barcelona per una conducció eficient, per la mobilitat sostenible i per a dur a terme una conducció segura en bicicleta.

A més, el pla aprovat també preveu que es duguin a terme les accions necessàries per incidir en altres administracions per tal d’incrementar el nombre de punts d’aparcament per a bicicletes a la via pública, que es demani la instal·lació de més punts del servei Bicing a prop dels centres de treball i que es millori l’espai per a vianants a les zones més concorregudes.

Més informació
Una visió del futur de la mobilitat urbana
Seguim revolucionant la mobilitat, ara la urbana
Neix Smart Mobility, la plataforma de mobilitat intel·ligent i sostenible
Avui et destaquem
El més llegit