Els fons d'inversió busquen les millors oportunitats de negoci
Els fons d'inversió busquen les millors oportunitats de negoci

La inversió temàtica no és una moda, ha vingut per quedar-se

Les gestores de fons preveuen que els mercats mantindran el creixement en la fase final del cicle econòmic en què ens trobem

La revolució tecnològica, el canvi climàtic, les variacions demogràfiques, la irrupció de noves potències econòmiques mundials i l'avenç dels països emergents i les seves classes mitjanes són algunes de les tendències economicosocials que marcaran el futur a curt termini pels canvis disruptius que provocaran. I és en aquests camps en els quals se centraran les oportunitats de negoci i de progrés i és per això que s'han convertit en les àrees d'inversió en què es fixen les gestores de fons.

Gairebé totes les gestores de fons han llançat productes basats en aquest model d'inversió en renda variable, que el món financer denomina com inversió temàtica, perquè creuen que no es tracta d'una simple moda financera sinó que defensen que són un tipus d'instrument d'estalvi que ha vingut per quedar-se, ja que proporcionen rendibilitats positives i sostingudes en el llarg termini.

"La tasca d'un gestor de fons és identificar aquestes tendències i quines seran les companyies que se'n veuran beneficiades per poder dissenyar una bona cartera d'inversió", explica Gabriela Guerrero, de BalckRock. Entre les megatendències –com anomenen les gestores als segments industrials o de serveis en clar progrés- se situen la innovació tecnològica, en tant que configura la tercera revolució industrial mundial, l'envelliment de la població, el traspàs del poder econòmic de les grans potències actuals a les emergents, el canvi climàtic i la cada vegada més forta concentració de la població en zones urbanes.

"Ens trobem en la fase final del cicle econòmic, però no cal disparar les alarmes ni és necessari desinvertir perquè el creixement es mantindrà"

"Són oportunitats que sovintegen en els mercats i que per a un inversor prudent poden donar rendibilitats a llarg termini", defensa Ana Claver de Robeco Iberia, que recorda que "el futur de la inversió implica saber equilibrar la rendibilitat, el risc i l'impacte". Amb això vol dir que optar per valors que responguin als nous criteris mediambientals, socials i de bon govern de les companyies que reclama la societat i evitar col·locar els estalvis en negocis controvertits o que contravinguin principis ètics és el que dóna peu a la inversió temàtica, que "tot inversor acabarà integrant en els seus criteris a l'hora de destinar els seus recursos als mercats".

Aquesta tria d'elements serà essencial per configurar carteres consistents i rendibles, segons diversos responsables de fons que han participat en la jornada Noves tendències: a l'avantguarda de la inversió, que ha organitzat Ibercaja. Cristina Gavín, responsable de Renda Fixe i Gestora de Fons d'Ibercaja Gestión, exposa que la clau és la diversificació de la inversió en diversos tipus d'actius, diferents àrees geogràfiques per mitigar els possibles riscos d'extremes volatilitats i la permanència de les inversions evitant brusques entrades i sortides dels mercats.

"La tasca d'un gestor de fons és identificar aquestes tendències i quines seran les companyies que se'n veuran beneficiades per poder dissenyar una bona cartera d'inversió"

Gabriela Guerrero argumenta que en aquests moments, malgrat la incertesa que sembla que s'ha apoderat dels mercats en aquest inici de l'últim quadrimestre de l'any, els pròxims mesos encara hi haurà recorregut a l'alça dels valors. "Ens trobem en la fase final del cicle econòmic però no cal disparar les alarmes ni és necessari desinvertir perquè el creixement, tot i que lent, es mantindrà els mesos vinents, entre altres coses, gràcies a les intervencions del Banc Central Europeu i de la Reserva Federal", concreta. Fa esment també a la negativa evolució dels mercats durant l'últim quadrimestre de 2018 i, contràriament, el bon comportament que els mercats han acumulat al llarg del 2019. No resta importància, però, als riscos com la guerra comercial oberta entre els Estats Units i la Xina, el procés del Brexit, l'accentuada desacceleració d'alguns sectors industrials, i els diversos conflictes polítics en determinades zones del món.

No obstant això, Guerrero es mostra optimista perquè el que mostren els últims indicadors econòmics publicats és que l'economia no ha entrat en recessió sinó que s'ha iniciat un cicle de desacceleració, especialment a la zona euro, mentre que els Estats Units -tot i els riscos - mantenen un lleu creixement del 2,3% del PIB i els mercats emergents mostren diferents dinàmiques però en conjunt mostren economies a l'alça i amb taxes d'inflació molt controlades. En definitiva, el creixement de l'economia mostra símptomes d'esgotament, però no de decreixement.

Més informació
Ibercaja obté 72,5 MEUR de benefici
La gestió de l'ERO impacta en el benefici d'Ibercaja
Els beneficis d’Ibercaja cauen un 42,3% per l’impacte de l’ERO
Avui et destaquem
El més llegit