Els propietaris amb menys de cinc pisos dominen el mercat del lloguer a Barcelona

Un informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona també apunta que els tenidors amb un únic pis representen el 76,7% del parc

Un edifici del barri de la Barceloneta (Barcelona) | iStock Un edifici del barri de la Barceloneta (Barcelona) | iStock

El 63,3% dels habitatges de lloguer de la demarcació de Barcelona són de propietaris que tenen menys de cinc immobles arrendats. Així es desprèn d'un informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB) que també ha revelat que els tenidors amb un únic pis representen el 76,7% i acumulen el 39,8% del parc total. Alhora, ha apuntat que el 40,8% de l'oferta i el 37,1% dels propietaris es concentren a la capital catalana. En aquest sentit, el treball ha assenyalat que els contractes de lloguer amb fiança dipositada a l'Incasòl a gener de 2023 ascendien a 305.709 propietaris i 589.272 pisos.

Tot plegat suposa que la mitjana d'habitatges per propietari a la demarcació és d'1,9.  L’informe s'ha anomenat Estructura i concentració de la propietat del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona i també ha revelat que els propietaris de cinc o més habitatges de lloguer suposen el 4,5% del total de titulars i tenen el 36,3% dels pisos arrendats. La mitjana és de 15,5 habitatges per propietari i la quantitat es multiplica en els que posseeixen més de 10 pisos. Aquests representen l’1,4% i aglutinen el 25,7%, amb una mitjana de 35,1 unitats per titular.

Més info: L'àrea metropolitana de Barcelona, una de les zones de lloguer més demandades de l'Estat

Pel que fa als tenidors d’un únic habitatge de lloguer, l’estudi ha mostrat que tenen menys representativitat a la ciutat de Barcelona (el 70,7% de propietaris té un 33,4% del total), que a la resta de l’àrea metropolitana (el 75,5% acumula el 45,9% del parc) i a la resta de la demarcació (el 74,1% ostenta el 43,1% de l'oferta). En canvi, les diverses casuístiques de multipropietat (llindars de 5, 10, 15 o 50) estan més presents a la ciutat de Barcelona. Per exemple, els que en tenen cinc o més representen el 7,5% del total de titulars i són propietaris del 44,7% dels habitatges de la ciutat. A la resta de l’àrea metropolitana aquest perfil correspon al 4,8% dels titulars que  acumulen el 30,4% de l'oferta. Pel que fa a la demarcació, també representen el 4,8% dels tenidors que tenen el 30,6% dels habitatges.

Segons el tipus de titular, la propietat del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona es caracteritza per una molt àmplia majoria de persones físiques. En concret, representen el 91,9% del total de propietaris (280.927) i ostenten el 70,0% dels habitatges. Per la seva banda, les persones jurídiques corresponen al 8,9% dels propietaris i són titulars del 29,6% dels immobles en lloguer.

Si les dades s'analitzen per trams de propietaris amb cinc o més habitatges, la distribució segons el tipus de titular s’inverteix, ja que les persones físiques es concentren majoritàriament en el tram de menys de cinc habitatges. Així, en el cas dels propietaris de cinc o més pisos de lloguer, el parc de persones jurídiques ja puja al 67,4%, i per aquells amb més de deu s'eleva al 80,9%. Les persones físiques, de fet desapareixen a partir del tram de més de 50 habitatges, deixant pas a una activitat plenament professionalitzada. En termes globals, el 35,3% dels habitatges de Barcelona són de persones jurídiques, mentre que a la resta de l’àrea metropolitana i a la resta de la demarcació aquest valor es redueix fins al 25,1% i el 26,0%, respectivament.

La publicació de l’informe arriba pocs dies després que la Conselleria de Territori de la Generalitat hagi obert la convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer per a dos col·lectius vulnerables: els menors de 35 anys i els més grans de 65 anys. La línia comptarà amb una partida de 48 milions d'euros i té com a objectiu reforçar financerament a les persones que, sense trobar-se en una situació d'emergència o exclusió, tenen dificultats per continuar residint al seu habitatge. L'estructura de les subvencions serà idèntica a les oferides l'any passat. El 2023, Territori va distribuir finalment 55 milions d'euros en ajuts que van beneficiar 25.238 famílies: 14.551 joves i 10.687 persones de la tercera edat. Des del Govern han assegurat que les prestacions "són una eina per prevenir el risc d'exclusió residencial de les famílies amb menys recursos" i han recordat que no seran lineals per "garantir la seva equitat". Per tant, la quantitat subvencionada s'adaptarà a la necessitat de cada sol·licitant.

Més informació
El lloguer de temporada representa el 30% de l'oferta a Barcelona
El lloguer a Barcelona es dispara un 10% en només un any
L’oferta de lloguer a Barcelona ha caigut prop d’un 60% en cinc anys
Avui et destaquem
El més llegit