La medicina genòmica en la prevenció cardiovascular

La prevenció de les malalties cardiovasculars de la forma més efectiva possible és una de les prioritats dins de la medicina preventiva

La medicina genòmica pot ajudar a la prevenció de malalties cardiovasculars La medicina genòmica pot ajudar a la prevenció de malalties cardiovasculars

Organitzar la prevenció de les malalties cardiovasculars de la forma més efectiva possible és una de les prioritats dins de la medicina preventiva actual. La raó recau en què, en l'actualitat, aquestes malalties constitueixen la principal causa de mort en ambdós sexes, tant en el món industrialitzat com en els països en vies de desenvolupament.

La medicina genòmica proporciona una estratègia d'intervenció preventiva partint de l'avantatge que ofereix la seva capacitat predictiva. De manera que, ja no caldrà que es descompensin paràmetres analítics per iniciar un pla preventiu, ja que disposem de la possibilitat d'identificar possibles riscos cardiovasculars de forma precoç als subjectes genèticament vulnerables, és a dir, abans que apareguin signes clínics; instaurant en conseqüència, una actuació que procuri impedir l'aparició dels factors de risc desencadenants mitjançant una intervenció precoç en els estils de vida. Així doncs, desenvoluparem mesures preventives diversos anys abans que aparegui la complicació, establint la garantia d'una prevenció primària.

Les bases d'actuació passen per l'anàlisi genòmica en un marc de valoració multifactorial, permetent planificar accions preventives personalitzades que estan encaminades a evitar l'aparició de les complicacions cardiovasculars de major preocupació entre les quals cal destacar el risc de mort sobtada per malaltia coronària prematura, els debilitaments de les parets arterials que puguin dur a l'aparició d'aneurismes, els infarts o fins i tot l'ictus.

Què ens revelarà l'anàlisi?

 1. Risc a patir trastorns amb el metabolisme dels greixos i d'altres molècules no sempre incloses en les anàlisis habituals com l'homocisteïna.
 2. Risc per a la trombosi arterial i venosa.
 3. Potencial de salut de les parets dels vasos sanguinis (dany endotelial).
 4. Risc a desenvolupar aneurismes.
 5. Potencial de control de la tensió arterial.
 6. Tendències a patir inflamació crònica.
 7. Potencial de resposta a tractaments.

Quins avantatges ofereix el programa de prevenció de salut cardiovascular basat en la Genòmica?

 • Utilització de tecnologies d'anàlisi d'última generació en Medicina Genòmica no invasives i més resolutives.
 • Avaluació del potencial genètic de salut individual permetent una personalització molecular.
 • Valoració de l'estat actual de salut i la seva correspondència segons les interaccions entre els gens i els factors de risc modificables.
 • Promoció del manteniment de la salut un cop detectats els punts vulnerables.
 • Donar recomanacions particulars segons les claus revelades en el seu genoma per a un seguiment més racional i personalitzat (Per exemple, programant proves i exploracions espacials requerides segons sigui el cas, que d'altra manera mai s'haguessin contemplat segons protocols generals).
 • Dissenyar un pla d'alimentació tenint en compte les característiques metabòliques individuals i no seguint el recomanat en els esquemes dietètics generals.
 • Ajustar les pautes de medicació, en els casos que ho requereixi, tenint en compte la capacitat de resposta individual: tractaments més eficaços i segurs.
Més informació
Com podem prevenir les lesions de peu i turmell en els corredors?
Diferències entre fer-se un test d'intoleràncies i un estudi genètic
Com ha de ser l'alimentació durant l'etapa preconcepcional?
Avui et destaquem
El més llegit