Urgències lleus i moderades? Deixa’t d’esperes injustificades!

En un sistema “hospital centrista” com el nostre, accedir al metge de capçalera en un curt termini de temps és, en la majoria dels casos, una quimera

L’aparició sobtada de simptomatologia de qualsevol mena és un dels fets que més inquietud genera | iStock L’aparició sobtada de simptomatologia de qualsevol mena és un dels fets que més inquietud genera | iStock

L’aparició sobtada i inesperada de simptomatologia de qualsevol mena és un dels fets que més inquietud i angoixa genera en les persones. El desconeixement generalitzat en matèria mèdica i la possibilitat de cercar a Internet les possibles causes i conseqüències de la majoria dels símptomes acostumen a provocar un estat d’alarma que condueix a la majoria dels pacients a buscar ajuda de forma urgent.

L’aparició sobtada de simptomatologia de qualsevol mena és un dels fets que més inquietud genera

Davant d’aquesta situació tan familiar i atenent el caràcter poc greu de la majoria de les urgències que s’atenen en un hospital, una de les alternatives als serveis d’urgències hospitalàries són els dispositius d’urgències de baixa i moderada complexitat situats en l’àmbit ambulatori, ja sigui als centres d’atenció primària en l’àmbit públic (CUAPS) o en els centres mèdics o policlínics per als pacients amb una assegurança de salut privada.

Accessibilitat, qualitat assistencial, tracte proper i personalitzat i adaptació als requisits dels pacients

En aquest sentit, en relació amb l’àmbit de la medicina privada, el centre que Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa té a la ciutat de Sabadell ha obert recentment una àrea d’atenció continuada sense cita prèvia amb l’objectiu de donar resposta a les urgències de gravetat lleu i moderada. En el transcurs dels dos mesos de rodatge del nou servei s’han resolt més del 90% de les consultes rebudes gràcies a l’expertesa dels seus professionals i a les tècniques i equipaments posats a disposició d’aquests i els seus pacients.

Així, el nou dispositiu compta amb un espai dissenyat organitzativament i funcionalment per continuar oferint una assistència sanitària privada de qualitat i una atenció individualitzada d’acord amb les necessitats de cada pacient. Té la capacitat de realitzar exploracions radiològiques simples i analítiques bàsiques que permeten establir una orientació diagnòstica i un tractament adequats i aplicar les cures d’infermeria necessàries perquè els pacients presentin una milloria immediata. Addicionalment, el pacient és donat d’alta amb les recomanacions pertinents i amb una cita de control amb el seu metge de capçalera, professional que exerceix al mateix centre.

Més info: MútuaTerrassa intensifica el seu compromís amb la sostenibilitat amb l'estalvi d'aigua

Lògicament, en cas que la patologia presentada pel pacient sigui moderadament greu, des del mateix dispositiu es posa en marxa el protocol de trasllat a un centre hospitalari prèvia estabilització dels símptomes de major compromís.

Així doncs, davant de símptomes com febre de baixa intensitat, malestar, tos, mal d’orella o dolor abdominal que no poden ser atesos a curt termini pel nostre metge de confiança, s’aconsella acudir a un centre d’atenció continuada on es prestarà una atenció de forma ràpida i diligent. Tanmateix, també es resoldran la gran majoria de les patologies sense necessitat de desplaçar-se a un servei d’urgències hospitalàries, destinat a l’atenció de malalties greus tributàries de les atencions i els equipaments adients.

Urgències ambulatòries: un avantatge per evitar la sobrecàrrega hospitalària

En un sistema “hospital centrista” com el nostre, poder accedir al nostre metge de capçalera o pediatre en un curt termini de temps (24/48 hores) és -en la majoria dels casos- una quimera i, per tant, els hàbits adquirits ens empenyen a demanar assistència al servei d’urgències del nostre hospital de referència independentment de la intensitat o gravetat dels símptomes presentats. 

Accedir al nostre metge de capçalera en un curt termini de temps és -en la majoria dels casos- una quimera

Aquesta situació provoca la saturació de la majoria dels serveis d’urgències del nostre país, que no donen l’abast per atendre l’elevat volum de pacients que demanen ser visitats. Si bé el sistema està preparat per prioritzar els casos més greus i que aquests no hagin d’esperar, el col·lapse dels serveis d’urgències genera insatisfacció a tots els actors que hi formen part: professionals, ciutadans, gestors... a banda de ser econòmicament poc sostenible. 

Contribuir a posar-hi remei i intentar revertir la situació és possible si apostem i comencem a integrar l’existència d’aquests dispositius d’urgències de baixa i moderada complexitat de l’àmbit ambulatori. Posa’t a prova i el pròxim mal d’orella sobrevingut acudeix a un dispositiu d’urgències ambulatòries: contribuiràs a descongestionar el sistema i rebràs una atenció òptima i un diagnòstic precís.

Més informació
La Fundació Assistencial MútuaTerrassa promou activitats de sensibilització de l'autisme
Salut i canvi climàtic: la primera càtedra de MútuaTerrassa i la Universitat de Barcelona
L'Hospital Universitari MútuaTerrassa lidera un estudi contra la malaltia celíaca pediàtrica
Avui et destaquem
El més llegit