El dret de separació dels socis minoritaris

L'any 2010, el Govern espanyol va aprovar la Llei de Societats de Capital. Entre els seus articles n'hi ha un (el 348 bis) que ha estat en suspens fins al 31 de desembre de 2016 i que ara ja està en vigor. És un article que regula el dret de separació dels socis en cas de manca de distribució de dividends. Es tracta d'una mesura que obligarà a moltes empreses a pagar dividends, encara que no els convingui o no vulguin fer-ho.

El dret de separació es donarà quan hi ha les següents circumstàncies:
* L'empresa es va inscriure al Registre Mercantil fa més de cinc anys.
* Que l'empresa tingui beneficis ordinaris. És a dir, beneficis procedents de l'explotació del seu objecte social i, per tant, s'exclouen els beneficis extraordinaris. Per exemple, si una empresa es ven un immoble i aquesta activitat no està inclosa en l'objecte social es consideraria que no forma part dels beneficis a considerar en relació amb el tema del dret de separació.
* El soci que vol separar-se ha d'haver votat a favor del repartiment de dividends en la Junta General d'Accionistes.
* Que la Junta General d'Accionistes no acordi repartir almenys una tercera part dels beneficis de l'exercici anterior que siguin legalment repartibles i procedents de l'explotació de l'objecte social.

Per a exercir el dret de separació, l'accionista dissident ho ha de comunicar en el termini màxim d'un mes a partir de la Junta General d'Accionistes que va prendre la decisió de no repartir dividends. El problema que es planteja a continuació és la valoració de les accions de l'accionista dissident. S'ha de fer a valor raonable, però si no hi ha acord sobre el valor entre l'empresa i l'accionista, el Registrador Mercantil haurà de designar un expert independent si ho demana la societat o l'accionista.

Crec que és un tema que generarà molts problemes perquè no és el mateix generar beneficis que disposar de tresoreria per a pagar dividends; a les empreses molt endeutades no els convé pagar dividends; les empreses que creixen molt necessiten diners i no els convé pagar dividends; la valoració de les accions generarà discrepàncies i s'ha volgut solucionar un problema: la indefensió de molts accionistes minoritaris, però la solució encara serà més problemàtica.

Per motius com els exposats, és molt possible que ben aviat augmenti molt la litigiositat, perjudicant la competitivitat de moltes empreses.

Avui et destaquem
El més llegit