El nou talent

Talent i distància, també en temps de la Covid | iStock
ARTICLE REDACTAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE MARLEX HUMAN CAPITAL
Dirigir per amor és que les persones es diverteixin en el treball | iStock
Article redactat amb la col·laboració de Marlex Human Capital
L'empresa clan funciona com una família | iStock
Article redactat amb la col·laboració de Marlex Human Capital
Si el progrés d’uns pot influir en el desenvolupament de les tasques d’altres, els valors Agile poden ajudar i molt |iStock
Article redactat amb la col·laboració de Marlex Human Capital
 La metodologia 'Agile' anima a tenir una pissarra gegant on s’actualitza periòdicament el progrés de cadascuna de les subtasques del projecte| iStock
Article redactat amb la col·laboració de Marlex Human Capital
La Generació Z són perfils que han nascut amb la tecnologia | iStock
Article redactat amb la col·laboració de Marlex Human Capital
Convertir el tàndem en equip és imprescindible pel benestar | iStock
Article redactat amb la col·laboració de Marlex Human Capital
Les empreses han d'estudiar l'atractiu que ofereix el seu projecte empresarial | iStock
Article redactat amb la col·laboració de Marlex Human Capital
Per facilitar la incorporació de persones noves a l'equip es pot assignar un company de referència | iStock
Article redactat amb la col·laboració de Marlex Human Capital
Els experts recomanen seguir buscant talent | iStock
Article redactat amb la col·laboració de Marlex Human Capital