El creixement de l'economia catalana s'enfila fins al 2,6%, gràcies a l'empenta de l'últim trimestre

Exceptuant l'agricultura, tots els grans sectors d'activitat van presentar variacions anuals positives el 2023

L'increment del PIB s'ha vist impulsat per l'evolució de les branques de fabricació de vehicles a motor i l'aportació positiva de la indústria química i farmacèutica | iStock L'increment del PIB s'ha vist impulsat per l'evolució de les branques de fabricació de vehicles a motor i l'aportació positiva de la indústria química i farmacèutica | iStock

Catalunya va tancar el 2023 amb un creixement del PIB del 2,6% anual, segons la dada estimada de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Es tracta de 2,1 punts més que la primera estimació de la UE, que és del 0,5%, i es troba una dècima per sobre de la mitjana espanyola (2,5%). Si es té en compte només el quart trimestre del 2023, la taxa interanual va ser del 2,8%, vuit dècimes superior a la mitjana espanyola i 2,6 punts per sobre la UE (0,2%).

El creixement de l'economia catalana va representar una reducció en comparació al 2022 (5,5%), però es va situar per sobre les primeres estimacions de creixement com Alemanya, França o Itàlia, que van ser del -0,3%, 0,9% i el 0,7%, respectivament. D'altra banda, la variació intertrimestral ha estat del 0,7%, una dècima més que l'economia espanyola (0,6%) i set dècimes més que la UE-27 (0,0%).

Més info: No és el mateix el PIB que el PNB

Tots els sectors van presentar variacions positives l'any passat, a excepció de l'agricultura, mentre que l'activitat industrial va ser l'únic sector que va millorar en relació a l'any anterior (-2,0%), després de créixer un 2,8%. Segons l'Idescat, l'increment s'explica per l'evolució de les branques de fabricació de vehicles a motor, que han assolit el màxim de vendes dels darrers quatre anys, i per l'aportació positiva de la indústria química i farmacèutica.

Les branques de fabricació de vehicles a motor han assolit el màxim de vendes dels darrers quatre anys

En relació als serveis, el valor afegit ha augmentat un 3,1% i destaquen els augments d'activitats com els serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, el comerç al detall, els serveis informàtics, les activitats jurídiques, el transport aeri i altres activitats professionals, científiques i tècniques. Pel que fa la construcció, va créixer un 2,5% el quart trimestre del 2023; dos punts menys que al 2022 mentre que l'agricultura va retrocedir un 17,5% anual.

Més informació
En què s'assemblen els cinc homes més rics del món i el PIB de Polònia?
L'ONU, més optimista sobre l'economia espanyola: el PIB creixerà un 1,8% el 2024
Cinc grans riscos a vigilar el 2024
Pressupost en base zero per al 2024
Avui et destaquem
El més llegit