Josep-Francesc Valls

Josep-Francesc Valls, VIA Empresa
Director Càtedra Escenaris de Futur Retail, Turisme i Serveis UPF-BSM

Josep-Francesc Valls, distinguesed professor, Director Càtedra Escenaris de Futur Retail, Turisme i Serveis UPF-BSM. Va ser nomenat catedràtic d’ESADE a 1998, on, entre d’altres activitats, va dirigir l’Aula d’ Innovació Turística (2010-2020), i coordinar els estudis de clima comercial, Indicadors Comerç Barcelona (2013-2017). Ha dirigit el Projeto Turismo de la Universitat de Madeira (2015-2020). Ha donat cursos en universitats per tota América Llatina, Magrib, Italia, França i Espanya, en algunes de les quals es visiting professor. Es autor d’ una vintena de llibres, entre els quals Customer Centricity (CambridgeScholar, 2018); Big Data: Atrapando al consumidor (Profit, 2017); Fenómeno low cost, impacto en el factor precio (Deusto, 2008). La Fundació Barcelona Comerç el distingì al 2009 per la seva tasca en favor del comerç urbà i d’un model sostenible de ciutat. El Col·legi d’Economistes de Catalunya li otorgà al 2000 el Premi Joan Sardà i Dexeus a la trayectòria personal en la difusión de la economía.