L'empresa familiar: com aconseguir que passi de generació en generació

Aquestes organitzacions s'enfronten a reptes específics que requereixen una atenció especial per a garantir el seu èxit i sostenibilitat a llarg termini

Les empreses familiars representen el 90% del teixit empresarial espanyol | iStock Les empreses familiars representen el 90% del teixit empresarial espanyol | iStock

Les empreses familiars són un pilar fonamental de l'economia global, representant un percentatge significatiu del teixit empresarial i del PIB en molts països. Segons dades de l'Institut d'Empresa Familiar, de l'any 2023, aquestes empreses representen el 90% del teixit empresarial espanyol, generen el 60% del PIB, creen el 70% de l'ocupació privada i donen feina a més de 6,7 milions de persones. Aquest tipus d'empreses tenen una sèrie de característiques que les fan especials:

-Tenen una visió a llarg termini, apostant per reforçar constantment la reputació de la marca
-Tenen un propòsit com a empresa que és conegut i compartit per totes les persones que hi treballen. La cultura, per tant, és compartida
-Estan compromeses amb el territori on operen, buscant oferir un llegat que perduri en el temps
-Tenen un fort compromís social i una gestió on prevalen els valors i la proximitat, com a font d'avantatge competitiu
-Solen ser més innovadores que les empreses no familiars, fruit d'un esperit emprenedor, que intenten transmetre de generació en generació.

Més info: Empresa familiar o família empresària. És el mateix?

No obstant això, aquest tipus d'empreses familiars s'enfronten a reptes específics que requereixen una atenció especial per a garantir el seu èxit i sostenibilitat a llarg termini. No són poques les organitzacions que, en els últims anys, fruit de conjuntures diferents, han estat liquidades o dissoltes, amb els consegüents efectes perjudicials en matèria d'ocupació i de riquesa. Així, només el 15% de les empreses familiars aconsegueixen arribar a la tercera generació, la qual cosa evidencia la fragilitat en aquesta mena de societats, i la conveniència de dur a terme una harmonització entre els membres de la família dins de l'empresa.

Només el 15% de les empreses familiars aconsegueixen arribar a la tercera generació

Durant els pròxims mesos anirem abordant els aspectes més rellevants que han de tenir en compte les empreses familiars. Segons el nostre criteri, i després de més de vint anys assessorant-les, observem com els principals reptes van des de la successió, la fiscalitat, el seu creixement orgànic, l'impacte de l'entorn i la planificació estratègica, la internacionalització i la resolució de conflictes familiars i empresarials. Cada empresa és singular i no existeixen solucions miraculoses úniques. Hem de conèixer-les i adaptar-nos a les diferents realitats, a la grandària de l'empresa, a les diferents generacions que estan dins d'ella i a molts factors, sovint més emocionals que racionals.

Malgrat la seva agilitat, facilitat i rapidesa per a adaptar-se als canvis de l'entorn que caracteritza una empresa familiar, en nombroses ocasions no aconsegueixen sobreviure als canvis generacionals que es produeixen. D'aquesta manera, atès que es tracta d'un dels aspectes més crítics, en aquest article ens centrarem en la successió dins de l'empresa familiar i la necessitat d'un protocol familiar (una cosa no sempre senzilla de realitzar) que disminueixi els riscos en aquest moment tan transcendent dins de tota organització. En aquest sentit, sabieu que només el 8,9% de les empreses familiars a Espanya tenen un protocol familiar? I el més alarmant: un 79% de les empreses familiars consideren que no és necessari.

L'objectiu del protocol és mantenir la unitat familiar entorn del projecte empresarial comú

Aquesta dada revela una realitat preocupant: moltes empreses desconeixen o subestimen el valor d'aquesta eina fonamental per garantir la supervivència i l'èxit a llarg termini. Aquest acord escrit regula les relacions entre la família, la propietat i l'empresa. El seu objectiu principal és mantenir la unitat familiar entorn del projecte empresarial comú, fins i tot al llarg de diverses generacions, i minimitzar els riscos que es puguin donar durant la seva vida. Perquè sigui un instrument que garanteixi la viabilitat de l'empresa, haurà de redactar-se en un context estable, tant pel que fa a la família, com a l'empresa. Així mateix, haurà de revisar-se de manera periòdica per a millorar la seva eficàcia i adaptació als nous temps (i generacions) i basar-se en uns pilars fonamentals:

-El consens: imprescindible des de l'inici i durant tot el procés d'implantació, involucrant a tots els membres. Si no existeix aquest consens i sí la sensació que algú guanya o perd, l'acord naixerà ferit i els conflictes sorgiran més aviat que tard
-La flexibilitat: ha d'adaptar-se a les necessitats canviants de l'empresa en un entorn dinàmic
-Ha de ser comprensible: el seu llenguatge ha de ser clar, precís i comprensible per a totes les persones implicades
-Ha d'incorporar mecanismes per a la resolució de conflictes: en establir regles clares per a la presa de decisions, la gestió del negoci, l'entrada i sortida de socis i la distribució de beneficis prevé disputes entre familiars i facilita la resolució de problemes
-Ha de reduir incerteses: establirà de manera clara el pla per a la transmissió del negoci a les següents generacions, evitant conflictes pel control empresarial, incertesa i assegurant la continuïtat del projecte

Per si tot l'anterior no fos suficient, cal tenir clar que les empreses familiars que tenen aquests instruments són més atractives per a potencials inversors, perquè transmeten transparència en la rendició de comptes, estabilitat i confiança a llarg termini. De la mateixa manera, l'atracció de talent és més fàcil, ja que es presenta una organització estructurada i moderna. Finalment, l'impacte sobre la reputació corporativa (que costa molt crear i molt poc posar en risc) i conseqüentment, sobre la marca, és molt rellevant.

Com fer aquest protocol familiar? És altament recomanable comptar amb la tasca d'un equip assessor amb experiència en el dia a dia d'una empresa familiar per a garantir que s'arriba a bon port. La seva experiència aportarà nous i innovadors angles de visió i exercirà de mediador en les discussions, que segur es donaran. D'aquesta manera, s'eliminaran riscos innecessaris i els acords que es presentin podran ser acceptats per tots.

Més informació
Jaume Alsina, sobre l’empresa familiar: “No som startups que esperem agafar volum per vendre’ns”
Prendre consciència: som una empresa familiar
El 'board' i els 'bed rooms' a l'empresa familiar
Avui et destaquem
El més llegit